فرصت های شغلی آقایان آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/05/29

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
10308 مسئول دفتر فوق دیپلم - 7/45 الی 17 خارج شهر
10307 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی یا میکروبیولوژی 7 الی 16 خارج شهر
10306 فنی برق دیپلم ترجیحا برق 8 الی 15 داخل شهر
10296 خدمات شیفت شب دیپلم - 17 الی 8 (دو شب کار یک شب استراحت) خارج شهر
10297 کمک جوشکار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10295 فنی دست به آچار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10294 کارگر کوره زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10293 پیستوله کار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10291 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس مکانیک یا جوش 8 الی 17 خارج شهر
10298 نگهبان با خانواده سیکل - 24ساعته(8ساعت کار مابقی نگهبانی) خارج شهر
10281 خدمات دیپلم - 11 الی 23 خارج شهر
10289 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 14/30/احتمال شیفت عصر هم وجود دارد خارج شهر
10288 تکنسین تاسیسات دیپلم - 7 الی 14/30/احتمال شیفت عصر هم وجود دارد خارج شهر
10287 تکنسین مکانیک دیپلم دیپلم / فوق دیپلم مکانیک یا تاسیسات 7 الی 19 خارج شهر
10286 تکنسین برق دیپلم دیپلم یا فوق دیپلم برق 7 الی 19 خارج شهر
10284 مهندس شیمی لیسانس شیمی 8 الی 16 خارج شهر
10283 اداری_فروش دیپلم - 7/30 الی 17 خارج شهر
10280 تکنسین تاسیسات دیپلم برق - مکانیک 3شیفت چرخشی خارج شهر
10279 مهندس سرامیک لیسانس سرامیک 8الی16 خارج شهر
10275 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10265 اپراتور تولید زیر سیکل - 7الی 16 خارج شهر
10262 تکنسین برق فوق دیپلم - 7الی15 خارج شهر
10264 تراشکار زیر سیکل - 7الی15 خارج شهر
10263 جوشکار برق زیر سیکل - 7الی15 خارج شهر
10266 فنی درب و پنجره دو جداره دیپلم - 8الی16 داخل شهر
10267 تکنسین شبکه لیسانس - 8الی14 داخل شهر
10270 راننده جرثقیل زیر سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10269 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10268 مهندس برق لیسانس برق 12ساعت چرخشی خارج شهر
10262 تکنسین برق فوق دیپلم برق 7 الی 15 خارج شهر
10258 کارگرانبار سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10260 نیروی آزمایشگاه دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
10257 راننده ایسوزو دیپلم - 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10254 مسئول پشتیبانی(اداری،تنخواه،خرید) لیسانس مدیریت صنعتی/صنایع 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10253 نیروی HSE دیپلم بهیاری/حداقل فوق دیپلم پرستاری/هوشبری 6 الی 18 خارج شهر
10254 بهیار/کمک پرستار دیپلم بهیاری 6 الی 12 ساعت چرخشی داخل شهر
10251 حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10250 نگهبان بازنشسته نیروی انتظامی یا ارتش دیپلم - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10249 تکنسین تاسیسات دیپلم برق یا مکانیک 8 الی 16 خارج شهر
10248 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10247 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10246 کارگرانبار سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10243 خشک شوی ماهر زیر سیکل - 9 الی 13 و 17 الی 21 داخل شهر
10242 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 15/30 خارج شهر
10238 نقشه کش صنعتی پاره وقت دیپلم - توافقی خارج شهر
10218 نایلون کار ماهر دیپلم - 12 ساعت چرخشی(8 الی 8) خارج شهر
10235 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع/مدیریت صنعتی 7 الی 17 داخل شهر
10236 سرپرست تولید لیسانس مکانیک/صنایع 7 الی 17 داخل شهر
10233 جوشکار برق سیکل - 8 الی 8 چرخشی خارج شهر
10232 سرگارگر تولید سیکل - 7 الی 14/30 خارج شهر
10224 پاستورکار لبنیات زیر سیکل - 7 الی 14/30 خارج شهر
10222 مامور خرید دیپلم دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10217 فنی مکانیک دیپلم - 7 الی 19 (احتمال چرخشی شدن وجود دارد) خارج شهر
10216 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10215 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
10210 انباردار سیستمی دیپلم - 6الی14 خارج شهر
10208 تزریق پلاستیک دیپلم - 8الی17:30 خارج شهر
10207 فرزcnc دیپلم - 8الی17:30 خارج شهر
10202 تعمیرکار پرینتر دیپلم - 8الی16 داخل شهر
10199 نگهبان بازنشسته سیکل - 6 الی 18 داخل شهر
10198 مدیر نت لیسانس مکانیک 7 الی 16 خارج شهر
10197 فنی سیکل - 7 الی 17 خارج شهر
10193 کمک حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 16 خارج شهر
10183 تکنسین برق صنعتی فوق دیپلم برق صنعتی 8الی17:30 خارج شهر
10189 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 7:45الی 15:30 خارج شهر
10186 راننده سرویس سیکل - ساعت کار مجموعه 7الی 16 خارج شهر
10177 برشکار و کلاف کار MDF زیر سیکل - 8الی 18 خارج شهر
10176 اپراتور تولید دیپلم - 7الی15 خارج شهر
10172 اپراتور دستگاه سیکل - 7الی 19 خارج شهر
10169 مهندس نساجی / مهندس صنایع لیسانس نساجی / صنایع 8 الی 16:30 احتمال چرخشی شدن وجود دارد خارج شهر
10174 سرپرست خط تولید لیسانس صنایع 7 الی 19 خارج شهر
10173 اپراتور تولید دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10137 راننده جرثقیل زیر سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10136 تکنسین برق دیپلم - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10034 اپراتور تولید زیر سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10033 مهندس نساجی جهت سرشیفت لیسانس نساجی 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10121 راننده لیفتراک زیر سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10117 فنی آشنا به برق صنعتی دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10114 حسابدار دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10108 مسئول کنترل کیفیت لیسانس مکانیک - فیزیک-صنایع 8الی 14 خارج شهر
10101 اداری فوق دیپلم - 8الی17:30 خارج شهر
9530 نگهبان دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10096 تکنسین تاسیسات دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
10080 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 7 چرخشی خارج شهر
10081 کارشناس فنی و مهندسی لیسانس مکانیک 7 الی 174/30 خارج شهر
10089 کمک انباردار سیستمی فوق دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
10078 حسابدار لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
10076 خدمات دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
10075 اپراتور دستگاه دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
10074 دست به آچار دیپلم - 8 الی 17/30 خارج شهر
10223 راننده ایسوزو دیپلم - 7/45 الی 15/30(ماموریت هم دارد) خارج شهر
10068 تکنسین برق دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
10066 کارگرانبار سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10064 تکنسین تعمیرات و نگهداری دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10050 فنی تعمیرات و نگهداری دیپلم - 8 الی 12 ساعت در روز(شیفت شب هم دارد) خارج شهر
10049 اداری_مالی لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10063 دست به آچار سیکل - 8الی17 خارج شهر
10061 برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7الی 17:30 خارج شهر
10060 مسئول خدمات دیپلم - 7الی17:30 خارج شهر
10059 حسابداری مالی لیسانس حسابداری 8الی16 خارج شهر
10058 حراست دیپلم - 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10055 مونتاژکار دیپلم - 7:45الی 15:30 خارج شهر
10054 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7:45الی 15:30 خارج شهر
10029 مهندس عمران لیسانس عمران توافقی داخل شهر
10026 کارگر ساده دیپلم - 7الی 17:30 خارج شهر
10025 کارشناس برنامه ریزی و تولید لیسانس صنایع 7الی 17:30 خارج شهر
10021 تراشکار ماهر زیر سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
10020 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس مهندسی شیمی/متالوژی 8 الی 16/30 خارج شهر
10018 اداری انبار فوق دیپلم - 8الی 17:30 خارج شهر