فرصت های شغلی آقایان آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/03/31

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
9530 نگهبان دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10096 تکنسین تاسیسات دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
10090 نیروی فنی دیپلم - 7/30 الی 15/30 خارج شهر
10087 انباردار سیستمی دیپلم - 7/30 الی 15/30 خارج شهر
10080 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 7 چرخشی خارج شهر
10081 کارشناس فنی و مهندسی لیسانس مکانیک 7 الی 174/30 خارج شهر
10089 انباردار سیستمی فوق دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
10078 حسابدار لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
10076 خدمات دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
10075 اپراتور دستگاه دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
10074 دست به آچار دیپلم - 8 الی 17/30 خارج شهر
10073 راننده ایسوزو دیپلم - 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10068 تکنسین برق دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
10066 کارگرانبار سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10048 دست به آچار دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10064 تکنسین تعمیرات و نگهداری دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10050 فنی تعمیرات و نگهداری دیپلم - 8 الی 12 ساعت در روز(شیفت شب هم دارد) خارج شهر
10049 اداری_مالی لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10063 دست به آچار سیکل - 8الی17 خارج شهر
10061 برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7الی 17:30 خارج شهر
10060 مسئول خدمات دیپلم - 7الی17:30 خارج شهر
10059 حسابداری مالی لیسانس حسابداری 8الی16 خارج شهر
10058 حراست دیپلم - 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10055 مونتاژکار دیپلم - 7:45الی 15:30 خارج شهر
10054 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7:45الی 15:30 خارج شهر
10042 نیروی دست به آچار سیکل - 7 الی 17 خارج شهر
10040 تراشکار ماهر زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10039 کارگر کوره زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10038 سنگزن فرز زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10037 جوشکار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10036 کمک رنگ کار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10035 تولید کار نایلون زیر سیکل - 7 الی 18 خارج شهر
10033 کارشناس فروش لیسانس مدیریت بازرگانی / بازاریابی 8 الی 16 خارج شهر
10030 اپراتور تولید زیر سیکل - 8الی 17 خارج شهر
10029 مهندس عمران لیسانس عمران توافقی داخل شهر
10026 کارگر ساده دیپلم - 7الی 17:30 خارج شهر
10025 کارشناس برنامه ریزی و تولید لیسانس صنایع 7الی 17:30 خارج شهر
10022 تکنسین فنی مهندسی دیپلم دیپلم یا فوق دیپلم نقشه کشی صنعتی 7 الی 16 خارج شهر
10021 تراشکار ماهر زیر سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
10020 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس مهندسی شیمی/متالوژی 8 الی 16/30 خارج شهر
10018 اداری انبار فوق دیپلم - 8الی 17:30 خارج شهر
10016 تراشکار زیر سیکل - 7الی 15 خارج شهر
10011 کارگر ساده دیپلم - 3شیفت چرخشی خارج شهر
10003 اداری دیپلم - 9 الی 13/30 و 17 الی 21/30 داخل شهر
10004 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
9999 کارگر ساده زیر سیکل - 5الی 13 داخل شهر
10002 مهندس برق لیسانس برق 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10001 کارگر ساده دیپلم - 3شیفت چرخشی خارج شهر
9998 برقکار دیپلم - 3شیفت چرخشی خارج شهر
9997 راننده لیفتراک سیکل - 3شیفت چرخشی خارج شهر
9996 فنی - آچارکش دیپلم - 3شیفت چرخشی خارج شهر
9994 کارگر ساده -بسته بندی دیپلم - 3شیفت چرخشی خارج شهر
9993 سرپرست فنی دیپلم - 7الی 19 خارج شهر
9992 حسابدار لیسانس حسابداری 8الی17 خارج شهر
9974 نیروی فنی سیکل - 7الی 17 خارج شهر
9973 اپراتور تولید آشنا به تزریق سیکل - 2 شیفت کاری خارج شهر
9980 سرشیفت فوق دیپلم - 8الی16 خارج شهر
9985 کارگر ساده زیر سیکل - 8الی 14 و 14 الی 21 داخل شهر
9984 حسابدار لیسانس حسابداری 8الی 14 و 14 الی 21 داخل شهر
9982 کارگر ساده دیپلم - 7الی19 خارج شهر
9986 راننده لیفتراک سیکل - 7الی16 خارج شهر
9988 فنی تاسیسات دیپلم - 8الی17 خارج شهر
9981 فنی مکانیک دیپلم دیپلم یا فوق دیپلم فنی 7/45 الی 15/30 خارج شهر
9979 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 15/30 داخل شهر
9977 کمک انباردار سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
9970 کارگر ساده دیپلم - 8الی17 خارج شهر
9969 اپراتور فنی دیپلم برق - مکانیک - الکترونیک 7الی15 خارج شهر
9967 کارگر فنی سیکل - 8الی 18 خارج شهر
9957 مدیر مالی لیسانس ترجیحا مرتبط باشد توافقی خارج شهر
9955 مدیر تولید لیسانس شیمی/پلیمر توافقی خارج شهر
9954 مدیرکارخانه لیسانس مدیریت یا صنایع توافقی خارج شهر
9961 کارشناس آزمایشگاه لیسانس نساجی 7:30الی 16 خارج شهر
9960 کارشناس تعمیرات و نگهداری لیسانس برق یا مکانیک 8الی 17 خارج شهر
9958 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 17 خارج شهر
9940 کارشناس تعمیرات ماشین های بانکی(ATM) لیسانس الکترونیک یا کامپیوترگرایش سخت افزار 8 الی 6 داخل شهر
9948 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
9953 حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 15 داخل شهر
9945 انباردار سیستمی لیسانس مدیریت/صنایع 7/45 الی 15/30 خارج شهر
9951 حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 15 خارج شهر
9939 اپراتور دستگاه دیپلم برق یا مکانیک 7 الی 15 خارج شهر
9938 تزریقکار پلاستیک زیر سیکل - 7 الی 16 None
9934 کارشناس فنی مهندسی لیسانس مکانیک 7/15 الی 16 خارج شهر
9933 اپراتور تولید جهت کار مونتاژ دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
9932 جوشکار CO2 زیر سیکل - 7 الی 17 خارج شهر
9931 تکنسین برق دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
9928 مربی زبان انگلیسی لیسانس - توافقی داخل شهر
9924 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 15 خارج شهر
9914 مسئول روابط عمومی لیسانس ترجیحا مرتبط(روابط عمومی) 9 الی 17 داخل شهر
9913 نیروی پژوهش و تحقیقات فوق لیسانس پژوهش 9 الی 17 داخل شهر
9915 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 15/30 خارج شهر
9917 پاک کن ماهی و میگو زیر سیکل - 9 الی 14و 17 الی 22 یا 8 الی 15(توافقی) داخل شهر
9909 اپراتور تولید زیر سیکل - 8الی 16 (احتمالا شیفت عصر هم دارند) خارج شهر
9907 نجار زیر سیکل - 8/30 الی 13 و 15 الی 20 داخل شهر
9905 تولید کار نایلون دیپلم - سه شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
9903 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7 الی 17/30 خارج شهر
9902 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
9900 نیروی ساده سیکل - 7/30 الی 19/30 داخل شهر
9896 انباردار سیستمی لیسانس صنایع 7/30 الی 16 خارج شهر
9888 مدیر HSE لیسانس ایمنی/بهداشت حرفه ای 7/30 الی 17/30 خارج شهر
9887 نیروی اداری و منابع انسانی لیسانس - 7 الی 16 خارج شهر
9883 بازرس کنترل کیفیت فوق دیپلم مکانیک/صنایع/متالوژی 7 الی 16 خارج شهر
9885 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع/شیمی 7/30 الی 17/10 خارج شهر
9878 تکنسین برق صنعتی فوق دیپلم برق 3 شیفت 8 ساعته چرخشی خارج شهر
9877 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی12 ساعت چرخشی خارج شهر
9871 نیروی ساده زیر سیکل - 8 الی 20 داخل شهر
9870 جوشکار CO2 زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
9873 تکنسین تاسیسات فوق دیپلم - 8/30 الی 17/30 خارج شهر
9864 مهندس نقشه کشی صنعتی لیسانس نقشه کشی 7 الی 17 داخل شهر
9863 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 17 داخل شهر