فرصت های شغلی آقایان آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/07/28

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
10494 مهندس برق لیسانس برق 7 الی 14/30 خارج شهر
10493 تزریق کار پلاستیک دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10492 جوشکار برنج سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10491 پرسکار دستگاه هیدرولیک زیر سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10490 تراشکار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10488 خدمات سیکل - 7 الی 17 خارج شهر
10484 کارشناس آزمایشگاه فوق دیپلم شیمی،علوم آزمایشگاهی،صنایع شیمیایی 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 13) خارج شهر
10483 مهندس متالوژی لیسانس متالوژی 12 ساعت هفتگی چرخشی خارج شهر
10482 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 12 ساعت هفتگی چرخشی خارج شهر
10481 مهندس برق لیسانس برق 12 ساعت هفتگی چرخشی خارج شهر
10479 سالن کار زیر سیکل - 15 الی 1 شب داخل شهر
10478 پذیرش گر دیپلم - 8 الی 16 و 16 الی 24 هفتگی چرخشی داخل شهر
10474 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 15(اضافه کاری تا ساعت 19) خارج شهر
10471 کارشناس فنی و مهندسی لیسانس - 7 الی 17 خارج شهر
10470 نگهبان دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10469 کمک انباردار دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10468 فنی مکانیک سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10467 مونتاژکار دیپلم - 8 الی 17/30 خارج شهر
10466 پیستوله کار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10465 جوشکار برق زیر سیکل - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10463 نگهبان سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته داخل شهر
10485 سرپرست انبار فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10461 خدمات زیر سیکل - 8 الی 16 و 16 الی 24 چرخشی خارج شهر
10460 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10459 مدیر مالی لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10455 پاک کن مرغ و ماهی زیر سیکل - 15/30 الی 23 داخل شهر
10454 فروشنده شیفت شب دیپلم - 24 الی 7 داخل شهر
10453 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 14/30 خارج شهر
10450 اپراتور دستگاه دیپلم برق/مکانیک/گرایش های فنی هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10449 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10447 مدیر نت لیسانس مکانیک 7/30 الی 16/30 خارج شهر
10446 بازرس ایمنی و بهداشت فوق دیپلم ایمنی و بهداشت/بهداشت محیط هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10445 سرپرست ایمنی و بهداشت لیسانس ایمنی و بهداشت/بهداشت محیط هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10444 تکنسین برق فوق دیپلم برق هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10443 تکنسین تعمیرات مکانیک و تاسیسات فوق دیپلم مکانیک/تاسیسات هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10451 ترخیص کار گمرک لیسانس صنایع/مدیریت صنعتی/بازرگانی 7/30 الی 15 داخل شهر
10442 مدیر تولید لیسانس صنایع و گرایش های فنی هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10441 مدیر برنامه ریزی لیسانس صنایع/آمار و برنامه ریزی 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10440 کارشناس فرآیند تولید لیسانس متالوژی/شیمی 7/30 الی 16/30 خارج شهر
10439 کارشناس تدارکات لیسانس مدیریت/صنایع و گرایش های فنی 7/30 الی 16/30 خارج شهر
10436 نگهبان بازنشسته شب زیر سیکل - 18 الی 7 صبح داخل شهر
10434 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 16 داخل شهر
10429 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10428 اداری فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10424 اداری دیپلم - 7/30 الی 15 None
10423 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10422 تراشکار و فرزکار زیر سیکل - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10421 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 18 خارج شهر
10420 قالب زن و تکمیل کار اسکلت فلزی زیر سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10419 سنگزن زیر سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10418 جوشکار CO2 زیر سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10417 راننده با ماشین نیسان یخچال دار زیر سیکل - توافقی خارج شهر
10416 دست به آچار سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10414 تکنسین برق دیپلم - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10413 اپراتور تولید سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10412 مهندس نساجی جهت سرشیفت لیسانس نساجی 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10411 تکنسین تاسیسات دیپلم - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10410 بچینگ کار دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10409 تراشکار دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
10404 اپراتور تولید دیپلم - 9 ساعت چرخشی صبح و عصر داخل شهر
10407 اپراتور تولید دیپلم - 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10406 اپراتور تولید فوق دیپلم شیمی هر4 روز 8 ساعت چرخشی خارج شهر
10405 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 8 الی 16 خارج شهر
10408 سرپرست برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع/مدیریت صنعتی 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10399 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت12) خارج شهر
10401 اداری لیسانس - 8 الی 17/30 خارج شهر
10391 کارشناس پشتیبانی اینترنت لیسانس کامپیوتر یا IT 7 ساعت در روز داخل شهر
10390 کارشناس فروش تلفنی لیسانس ترجیحا بازرگانی / بازاریابی 7 ساعت در روز(خانم ها صبح و آقایان عصر) داخل شهر
10389 اپراتور تولید سیکل - 6/30 الی 16/30 خارج شهر
10388 مدیر فروش لیسانس - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10387 اپراتور تولید دیپلم - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10386 کمک انباردار دیپلم - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10383 اپراتور دستگاه دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10382 ویزیتور دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10381 رنگ کار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10376 مترجم زبان انگلیسی دیپلم - توافقی خارج شهر
10377 سوهان پز حرفه ای زیر سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10368 کارگرانبار سیکل - 8 الی 16/30(شاید چرخشی شود) خارج شهر
10369 انباردار سیستمی دیپلم - 7/30 الی 15 داخل شهر
10352 سرپرست فروش دیپلم - 7/30 الی 16 خارج شهر
10365 کارشناس پشتیبان اداری لیسانس - 7 الی 14/30 خارج شهر
10354 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10355 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری 7 الی 15 خارج شهر
10353 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10349 حسابدار لیسانس - 7/30 الی 16 خارج شهر
10348 انباردارسیستمی لیسانس - 6 الی پایان کار روز خارج شهر
10338 فنی برق دیپلم - 7/15 الی 15/30 خارج شهر
10332 پارکبان دیپلم - 10 الی 22 داخل شهر
10344 کمک حسابدار لیسانس حسابداری یا کامپیوتر 7 الی 19 خارج شهر
10329 راننده لیفتراک زیر سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
1328 فنی سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10333 مدیر فروش لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
10323 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8 الی 15/30 داخل شهر
10324 اپراتور تولید دیپلم - 6 الی 14 و 14 الی 22(چرخشی یا ثابت) خارج شهر
10318 اپراتور تولید فوق دیپلم صنایع شیمیایی/متالوژی/شیمی هر دو روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10319 تکنسین برق فوق دیپلم برق هر دو روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10320 مهندس الکترونیک لیسانس برق/ابزاردقیق هر دو روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10321 انتظامات فوق دیپلم - هر دو روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10317 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10315 فروشنده دیپلم - دو شیفت صبح و عصر یا عصر ثابت داخل شهر
10215 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
10310 انباردار دیپلم - 7/30 الی 16/30 داخل شهر
10309 مالی_اداری لیسانس ترجیحا حسابداری 8 الی 15/30 خارج شهر
10308 مسئول دفتر فوق دیپلم - 7/45 الی 17 خارج شهر
10307 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی 7 الی 16 خارج شهر
10306 فنی برق دیپلم ترجیحا برق 8 الی 15 داخل شهر
10296 خدمات شیفت شب دیپلم - 17 الی 8 (دو شب کار یک شب استراحت) خارج شهر
10297 کمک جوشکار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10295 فنی دست به آچار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر