فرصت های شغلی آقایان آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/09/22

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
10665 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10661 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10653 اپراتور تولید دیپلم - 15 الی 23 خارج شهر
10640 راننده لیفتراک زیر سیکل - 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10638 رنگ ساز دیپلم - 8 الی 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10637 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10639 نیروی دست به آچار سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10636 سرایدار سیکل - 24 ساعته خارج شهر
10634 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 15 خارج شهر
10634 خدمات سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10633 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10632 مهندس برق لیسانس برق 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10631 مونتاژکار سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10630 منشی لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10629 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 7 الی 16 (پنج شنبه ها تعطیل ) خارج شهر
10626 راننده لیفتراک دیپلم - 7 الی 16 (پنج شنبه ها تعطیل ) خارج شهر
10623 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس مکانیک/صنایع 7 الی 17/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
10622 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7 الی 17/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
10621 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7 الی 17/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
10619 فنی آشنا به دستگاه پر کن صنایع غذایی دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10618 انباردارسیستمی دیپلم - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10616 اپراتور تولید دیپلم - 5 الی 13 خارج شهر
10617 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 7/30 الی 17/10 خارج شهر
10615 ویزیتور دیپلم - 7 الی پایان کار روز داخل شهر
10613 تاسیسات سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10611 فروشنده شیفت عصر سیکل - 16 الی 22/30 داخل شهر
10610 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 7 الی 16/30 خارج شهر
10609 مهندس برق لیسانس برق 7 الی 16/30 خارج شهر
10607 راننده لیفتراک سیکل - 7 الی 17 داخل شهر
10606 حسابدار فوق دیپلم - 10 الی 18 داخل شهر
10605 تکنسین برق صنعتی دیپلم برق 7 الی 15 خارج شهر
10599 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10598 اپراتور تولید زیر سیکل - 6/30 الی 18/30 خارج شهر
10597 کارمند صدور بیمه لیسانس حسابدار/مدیریت/آمار/کامپیوتر/اقتصاد/بیمه 8 الی 16/30 داخل شهر
10596 اداری فوق دیپلم - 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 13) خارج شهر
10595 تکنسین تاسیسات فوق دیپلم فنی 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10585 مدیر کنترل کیفیت لیسانس مکانیک 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10583 نگهبان با خانواده سیکل - 24 ساعته خارج شهر
10577 جوشکار برق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10573 نیروی ساده رستوران زیر سیکل - 12 ساعت در روز خارج شهر
10572 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 13 و 15 الی17 داخل شهر
10571 کارشناس برق لیسانس برق 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10570 فنی مکانیک دیپلم - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10564 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت12) خارج شهر
10562 تکنسین برق صنعتی دیپلم برق 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10561 کارشناس آب و آبیاری لیسانس کشاورزی/آب/آبیاری توافقی داخل شهر
10565 نجار زیر سیکل - 7 الی 12و 14/30 الی 19/30 داخل شهر
10559 نیروی دست به آچار دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10557 سرپرست سالن لیسانس مکانیک/صنایع/پلیمر 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 19) خارج شهر
10556 حراست دیپلم - 7 الی 7 چرخشی(یک ماه روز،یک ماه شب) داخل شهر
10555 مهندس عمران لیسانس عمران 7 الی 17 خارج شهر
10554 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 داخل شهر
10553 حراست فوق دیپلم - 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10552 تکنسین مکانیک فوق دیپلم مکانیک 7 الی 15 خارج شهر
10551 نیروی دست به آچار سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10550 اپراتور تولید زیر سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10548 نیروی دست به آچار سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10549 اپراتور تولید سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10547 صندوقدار دیپلم - 7 الی 15/30 خارج شهر
10546 کارشناس میکروبیولوژی لیسانس میکروبیولوژی 8 الی 16/30(احتمال شیفت عصرهم وجود دارد) خارج شهر
10545 مدیر حراست دیپلم - 8 ساعت در روز خارج شهر
10537 کارشناس شبکه اکتیو لیسانس - 8 الی 14 داخل شهر
10536 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 13) خارج شهر
10532 MDF کار سیکل - 8 الی 16 داخل شهر
10531 کارگرانبار سیکل - 7 الی 19 داخل شهر
10526 کارشناس فروش فوق دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
10525 مسئول بازرگانی و خرید فوق دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
10524 تعمیرکار انجین موتورسیکلت سیکل - 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10517 سرپرست انبار دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
10516 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10508 صندوقدار دیپلم - 9 الی 13/30 و 16 الی 23 داخل شهر
10507 کارشناس فروش و بازرگانی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10506 انباردارسیستمی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10505 مدیر انبار فوق دیپلم - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 19) خارج شهر
10504 پیستوله کار زیر سیکل - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10503 اپراتورتولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10493 تزریق کار پلاستیک دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10492 جوشکار برنج سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10491 پرسکار دستگاه هیدرولیک زیر سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10490 تراشکار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10488 خدمات سیکل - 7 الی 17 خارج شهر
10484 کارشناس آزمایشگاه فوق دیپلم شیمی،علوم آزمایشگاهی،صنایع شیمیایی 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 13) خارج شهر
10483 مهندس متالوژی لیسانس متالوژی 12 ساعت هفتگی چرخشی خارج شهر
10482 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 12 ساعت هفتگی چرخشی خارج شهر
10481 مهندس برق لیسانس برق 12 ساعت هفتگی چرخشی خارج شهر
10479 سالن کار زیر سیکل - 15 الی 1 شب داخل شهر
10478 پذیرش گر دیپلم - 8 الی 16 و 16 الی 24 هفتگی چرخشی داخل شهر
10474 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 15(اضافه کاری تا ساعت 19) خارج شهر
10471 کارشناس فنی و مهندسی لیسانس - 7 الی 17 خارج شهر
10470 نگهبان دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10469 کمک انباردار دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10468 فنی مکانیک سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10467 مونتاژکار دیپلم - 8 الی 17/30 خارج شهر
10466 پیستوله کار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10465 جوشکار برق زیر سیکل - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10463 نگهبان سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته داخل شهر
10485 سرپرست انبار فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10461 خدمات زیر سیکل - 8 الی 16 و 16 الی 24 چرخشی خارج شهر
10450 اپراتور دستگاه دیپلم برق/مکانیک/گرایش های فنی هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10608 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10447 مدیر نت لیسانس مکانیک 7/30 الی 16/30 خارج شهر
10446 بازرس ایمنی و بهداشت فوق دیپلم ایمنی و بهداشت/بهداشت محیط هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10445 سرپرست ایمنی و بهداشت لیسانس ایمنی و بهداشت/بهداشت محیط هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10444 تکنسین برق فوق دیپلم برق هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10443 تکنسین تعمیرات مکانیک و تاسیسات فوق دیپلم مکانیک/تاسیسات هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10451 ترخیص کار گمرک لیسانس صنایع/مدیریت صنعتی/بازرگانی 7/30 الی 15 داخل شهر
10442 مدیر تولید لیسانس صنایع و گرایش های فنی هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10441 مدیر برنامه ریزی لیسانس صنایع/آمار و برنامه ریزی 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10440 کارشناس فرآیند تولید لیسانس متالوژی/شیمی 7/30 الی 16/30 خارج شهر