فرصت های شغلی آقایان آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/08/21

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
10557 سرپرست سالن لیسانس مکانیک/صنایع/پلیمر 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 19) خارج شهر
10556 حراست دیپلم - 7 الی 7 چرخشی(یک ماه روز،یک ماه شب) داخل شهر
10555 مهندس عمران لیسانس عمران 7 الی 17 خارج شهر
10554 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 داخل شهر
10553 حراست فوق دیپلم - 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10552 تکنسین مکانیک فوق دیپلم مکانیک 7 الی 15 خارج شهر
10551 نیروی دست به آچار سیکل - 7 الی 14/30 خارج شهر
10550 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 14/30 خارج شهر
10548 نیروی دست به آچار سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10549 اپراتور تولید سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10547 صندوقدار دیپلم - 7 الی 15/30 خارج شهر
10546 کارشناس میکروبیولوژی لیسانس میکروبیولوژی 8 الی 16/30(احتمال شیفت عصرهم وجود دارد) خارج شهر
10545 مدیر حراست دیپلم - 8 ساعت در روز خارج شهر
10537 کارشناس شبکه اکتیو لیسانس - 8 الی 14 داخل شهر
10536 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 13) خارج شهر
10532 MDF کار سیکل - 8 الی 16 داخل شهر
10531 کارگرانبار سیکل - 7 الی 19 داخل شهر
10526 کارشناس فروش فوق دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
10525 مسئول بازرگانی و خرید فوق دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
10524 تعمیرکار انجین موتورسیکلت سیکل - 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10517 سرپرست انبار دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
10516 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10508 صندوقدار دیپلم - 9 الی 13/30 و 16 الی 23 داخل شهر
10507 کارشناس فروش و بازرگانی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10506 انباردارسیستمی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10505 مدیر انبار فوق دیپلم - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 19) خارج شهر
10504 پیستوله کار زیر سیکل - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10503 اپراتورتولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10494 مهندس برق لیسانس برق 7 الی 14/30 خارج شهر
10493 تزریق کار پلاستیک دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10492 جوشکار برنج سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10491 پرسکار دستگاه هیدرولیک زیر سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10490 تراشکار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10488 خدمات سیکل - 7 الی 17 خارج شهر
10484 کارشناس آزمایشگاه فوق دیپلم شیمی،علوم آزمایشگاهی،صنایع شیمیایی 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 13) خارج شهر
10483 مهندس متالوژی لیسانس متالوژی 12 ساعت هفتگی چرخشی خارج شهر
10482 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 12 ساعت هفتگی چرخشی خارج شهر
10481 مهندس برق لیسانس برق 12 ساعت هفتگی چرخشی خارج شهر
10479 سالن کار زیر سیکل - 15 الی 1 شب داخل شهر
10478 پذیرش گر دیپلم - 8 الی 16 و 16 الی 24 هفتگی چرخشی داخل شهر
10474 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 15(اضافه کاری تا ساعت 19) خارج شهر
10471 کارشناس فنی و مهندسی لیسانس - 7 الی 17 خارج شهر
10470 نگهبان دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10469 کمک انباردار دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10468 فنی مکانیک سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10467 مونتاژکار دیپلم - 8 الی 17/30 خارج شهر
10466 پیستوله کار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10465 جوشکار برق زیر سیکل - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10463 نگهبان سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته داخل شهر
10485 سرپرست انبار فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10461 خدمات زیر سیکل - 8 الی 16 و 16 الی 24 چرخشی خارج شهر
10460 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10459 مدیر مالی لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10455 پاک کن مرغ و ماهی زیر سیکل - 15/30 الی 23 داخل شهر
10454 فروشنده شیفت شب دیپلم - 24 الی 7 داخل شهر
10453 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 14/30 خارج شهر
10450 اپراتور دستگاه دیپلم برق/مکانیک/گرایش های فنی هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10449 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10447 مدیر نت لیسانس مکانیک 7/30 الی 16/30 خارج شهر
10446 بازرس ایمنی و بهداشت فوق دیپلم ایمنی و بهداشت/بهداشت محیط هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10445 سرپرست ایمنی و بهداشت لیسانس ایمنی و بهداشت/بهداشت محیط هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10444 تکنسین برق فوق دیپلم برق هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10443 تکنسین تعمیرات مکانیک و تاسیسات فوق دیپلم مکانیک/تاسیسات هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10451 ترخیص کار گمرک لیسانس صنایع/مدیریت صنعتی/بازرگانی 7/30 الی 15 داخل شهر
10442 مدیر تولید لیسانس صنایع و گرایش های فنی هر 2 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10441 مدیر برنامه ریزی لیسانس صنایع/آمار و برنامه ریزی 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10440 کارشناس فرآیند تولید لیسانس متالوژی/شیمی 7/30 الی 16/30 خارج شهر
10439 کارشناس تدارکات لیسانس مدیریت/صنایع و گرایش های فنی 7/30 الی 16/30 خارج شهر
10436 نگهبان بازنشسته شب زیر سیکل - 18 الی 7 صبح داخل شهر
10434 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 16 داخل شهر
10429 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10428 اداری فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10424 اداری دیپلم - 7/30 الی 15 None
10423 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10422 تراشکار و فرزکار زیر سیکل - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10421 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 18 خارج شهر
10420 قالب زن و تکمیل کار اسکلت فلزی زیر سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10419 سنگزن زیر سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10418 جوشکار CO2 زیر سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10417 راننده با ماشین نیسان یخچال دار زیر سیکل - توافقی خارج شهر
10416 دست به آچار سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10414 تکنسین برق دیپلم - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10413 اپراتور تولید سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10412 مهندس نساجی جهت سرشیفت لیسانس نساجی 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10411 تکنسین تاسیسات دیپلم - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10410 بچینگ کار دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10409 تراشکار دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
10407 اپراتور تولید دیپلم - 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10406 اپراتور تولید فوق دیپلم شیمی هر4 روز 8 ساعت چرخشی خارج شهر
10405 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 8 الی 16 خارج شهر
10408 سرپرست برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع/مدیریت صنعتی 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10399 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت12) خارج شهر
10391 کارشناس پشتیبانی اینترنت لیسانس کامپیوتر یا IT 7 ساعت در روز داخل شهر
10390 کارشناس فروش تلفنی لیسانس ترجیحا بازرگانی / بازاریابی 7 ساعت در روز(خانم ها صبح و آقایان عصر) داخل شهر
10389 اپراتور تولید سیکل - 6/30 الی 16/30 خارج شهر
10388 مدیر فروش لیسانس - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10387 اپراتور تولید دیپلم - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10386 کمک انباردار دیپلم - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10383 اپراتور دستگاه دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10382 ویزیتور دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10376 مترجم زبان انگلیسی دیپلم - توافقی خارج شهر
10377 سوهان پز حرفه ای زیر سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10369 انباردار سیستمی دیپلم - 7/30 الی 15 داخل شهر
10352 سرپرست فروش دیپلم - 7/30 الی 16 خارج شهر
10365 کارشناس پشتیبان اداری لیسانس - 7 الی 14/30 خارج شهر
10354 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10355 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری 7 الی 15 خارج شهر
10353 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10349 حسابدار لیسانس - 7/30 الی 16 خارج شهر