فرصت های شغلی آقایان آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/12/27

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
10999 سالن کار دیپلم - 8 ساعت در روز داخل شهر
10996 راننده وانت دیپلم - 8 ساعت در روز خارج شهر
10995 تکنسین تولید فوق دیپلم متالوژی 7 الی 16 (پنج شنبه ها تعطیل ) خارج شهر
10986 انباردار سیستمی دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
10988 حراست دیپلم - 12 ساعت کار 36 ساعت استراحت خارج شهر
10985 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 13) خارج شهر
10984 اپراتور دستگاه دیپلم - 12ساعت کار24ساعت استراحت یا 12ساعت چرخشی خارج شهر
10983 فنی برق یا مکانیک سیکل - 12ساعت کار24ساعت استراحت یا 12ساعت چرخشی خارج شهر
10982 اپراتور تولید سیکل - 12ساعت کار24ساعت استراحت یا 12ساعت چرخشی خارج شهر
10978 تکنسین آزمایشگاه فوق دیپلم متالوژی/مکانیک 7 الی 17(احتمال چرخشی شدن شیفت هست) خارج شهر
10981 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 15/30 خارج شهر
10976 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10975 اپراتور تولید(جهت بسته بندی) زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10972 حراست دیپلم - 8 ساعت در روز توافقی خارج شهر
10974 انباردار سیستمی فوق دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
10970 انباردار سیستمی دیپلم - 8 الی 15 داخل شهر
10968 اپراتور تولید زیر سیکل - 6 الی 18 خارج شهر
10967 کارشناس HSE لیسانس ایمنی/بهداشت حرفه ای 7/30 الی 17/30 خارج شهر
10966 اداری شیفت عصر دیپلم - 14/30 الی 21 داخل شهر
10965 اداری دیپلم - 9 الی 13 و 16 الی 21 داخل شهر
10963 نگهبان دیپلم - 24 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10964 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
10955 اپراتور دستگاه سیکل - 12 ساعت چرخشی داخل شهر
10954 اپراتور تولید دیپلم - 12 ساعت چرخشی داخل شهر
10958 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10957 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10950 حسابدار لیسانس حسابداری 8 ساعت در روز توافقی داخل شهر
10949 کانتردار دیپلم - 8 ساعت در روز توافقی داخل شهر
10948 نیروی ساده رستوران زیر سیکل - 8 ساعت در روز توافقی داخل شهر
10946 خدمات سیکل - 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10924 اداری دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10923 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10943 تکنسین تعمیرات و نگهداری فوق دیپلم مکانیک 7/30 الی 15/30 خارج شهر
10942 انباردار سیستمی دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10941 مونتاژکار دیپلم - 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10940 اداری لیسانس بازرگانی،صنعتی،بیمه،کامپیوتر،مکانیک 8 الی 15 داخل شهر
10939 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 13) خارج شهر
10938 اداری فوق دیپلم - 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 13) خارج شهر
10935 اپراتورتولید دیپلم - 8 الی 8 چرخشی خارج شهر
10930 فنی تاسیسات سیکل - 8 الی 16 داخل شهر
10931 فروشنده دیپلم - 8 الی 10 ساعت در روز داخل شهر
10932 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 15 خارج شهر
10922 طراح دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10921 اداری_فروش دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10820 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10918 حسابدار کارآموز لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
10917 راننده پایه دو سیکل - توافقی خارج شهر
10916 جوشکار لوله گاز زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10915 اپراتور تولید دیپلم - 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10913 نگهبان دیپلم - 12ساعت چرخشی خارج شهر
10912 کارپرداز دیپلم - 8 الی 20 خارج شهر
10907 ویزیتور موادغذایی سیکل - توافقی خارج شهر
10905 اپراتور دستگاه زیر سیکل - 7 الی 18 خارج شهر
10904 نیروی ساده زیر سیکل - 6/30 الی 14/30 داخل شهر
10903 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16/30 خارج شهر
10902 اداری فوق دیپلم - 8 الی 16 و 16 الی 24 چرخشی خارج شهر
10901 اپراتور دستگاه دیپلم - 7 الی 17/30 و 17/30 الی 2 شب چرخشی خارج شهر
10900 مسئول خرید دیپلم - 7 الی 17/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
10896 راننده لیفتراک دیپلم - 7 الی 16 (پنج شنبه ها تعطیل ) خارج شهر
10895 نیروی فنی دیپلم - 7 الی 16 (پنج شنبه ها تعطیل ) خارج شهر
10894 راننده لیفتراک زیر سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10893 اداری دیپلم - 7/30 الی 14/30 داخل شهر
10716 مونتاژکار سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10892 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی/صنایع 7/30 الی 17/10 خارج شهر
10884 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10883 نیروی دست به آچار زیر سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10881 ویزیتور دیپلم - 7 الی پایان کار روز داخل شهر
10874 فروشنده دیپلم - 8 الی 16 و 16 الی 24 هفتگی چرخشی داخل شهر
10875 سرپرست تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10870 فروشنده و چیدمان سیکل - 8 ساعت ثابت صبح یا عصر خارج شهر
10869 جوشکار CO2 زیر سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10864 اپراتور تولید سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10863 کارشناس فروش حضوری لیسانس - 8 ساعت در روز خارج شهر
10860 بازاریاب حضوری سیکل - توافقی( پاره وقت یا تمام وقت) داخل شهر
10853 مسئول دفتر لیسانس - 7 الی 15 خارج شهر
10851 اپراتور دستگاه دایکات فنی زیر سیکل - 6 الی 14 داخل شهر
10850 کارشناس علوم آزمایشگاهی لیسانس علوم آزمایشگاهی 7/30 الی 14/30 داخل شهر
10849 تکنسین تعمیرات و نگهداری فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10844 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10847 انباردار سیستمی فوق دیپلم - 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10839 بازاریاب تلفنی دیپلم - 8 الی 18 (یک ساعت و نیم استراحت) داخل شهر
10838 مهندس صنایع لیسانس صنایع 7/30 الی 17/30 خارج شهر
10832 نگهبان دیپلم - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10831 خدمات بازنشسته دیپلم - 8 الی 17 داخل شهر
10829 مدیر منابع انسانی لیسانس مدیریت منابع انسانی 8 الی 17 داخل شهر
10827 کارشناس فنی لیسانس برق،مکاترونیک،صنایع،نرم افزار،سخت افزار 8 الی 17 داخل شهر
10826 مدیر مالی و اداری لیسانس مدیریت مالی،حسابداری،اقتصاد 8 الی 17 داخل شهر
10824 فنی مکانیک فوق دیپلم مکانیک یا الکترونیک 8 الی 17 داخل شهر
10823 مونتاژکار قطعات الکترونیک فوق دیپلم برق یا الکترونیک 8 الی 17 داخل شهر
10822 اپراتور تولید دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10822 مدیر اجرایی لیسانس مدیریت،صنایع،برق،مکانیک 8 الی 17 داخل شهر
10820 بازرس کنترل کیفیت فوق دیپلم فنی 7 الی 16 خارج شهر
10722 اپراتور تولید دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10811 نجار مبلمان زیر سیکل - 8 الی 20 خارج شهر
10810 خیاط مبلمان زیر سیکل - 8 الی 20 خارج شهر
10612 فروشنده سیکل - دو شیفت صبح و عصر(10 ساعت در روز) داخل شهر
10808 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10807 کمک انباردار سیستمی فوق دیپلم حسابداری 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 19) خارج شهر
10806 نیروی ساده آزمایشگاه دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10805 تکنسین برق فوق دیپلم برق 7 الی 15 خارج شهر
10793 اداری_حسابدار دیپلم - توافقی( پاره وقت یا تمام وقت) داخل شهر
10791 حراست لیسانس - هر دو روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10790 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 و 16 الی 24 هفتگی چرخشی خارج شهر
10785 کارشناس آزمایشگاه لیسانس میکروبیولوژی،زیست،بیوشیمی،علوم آزمایشگاه 7/30 الی 15 خارج شهر
10789 اداری فوق دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10777 تکنسین تعمیرات و نگهداری دیپلم الکترونیک یا رشته های فنی 16 الی 24 داخل شهر
10776 کمک آشپز سیکل - 7/30 الی 16/30 یا 16/30 الی 24 خارج شهر
10772 تکنسین برق صنعتی دیپلم فنی 7 الی 15/30(اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10771 انباردار سیستمی لیسانس حسابداری یا مدیریت 7 الی 15/30(اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر