فرصت های شغلی آقایان آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/10/27

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
10793 اداری_حسابدار دیپلم - توافقی( پاره وقت یا تمام وقت) داخل شهر
10791 حراست لیسانس - هر دو روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10790 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 و 16 الی 24 هفتگی چرخشی خارج شهر
10785 کارشناس آزمایشگاه لیسانس میکروبیولوژی،زیست،بیوشیمی،علوم آزمایشگاه 7/30 الی 15 خارج شهر
10789 اداری فوق دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10788 نگهبان زیر سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10787 مهماندار زیر سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10786 خدمات زیر سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10783 کارشناس مکانیک لیسانس مکانیک 12ساعت کار24ساعت استراحت یا 7 الی 14/30 داخل شهر
10782 کارشناس برق لیسانس برق 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت داخل شهر
10777 تکنسین تعمیرات و نگهداری دیپلم الکترونیک یا رشته های فنی 16 الی 24 داخل شهر
10776 کمک آشپز سیکل - 7/30 الی 16/30 یا 16/30 الی 24 خارج شهر
10772 تکنسین برق صنعتی دیپلم فنی 7 الی 15/30(اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10771 انباردار سیستمی لیسانس حسابداری یا مدیریت 7 الی 15/30(اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10770 سالن کار زیر سیکل - 8/45 الی 15/30 و 18/30 الی 23 داخل شهر
10766 تکنسین برق صنعتی دیپلم برق 6 الی 18 خارج شهر
10765 خدمات سیکل - 7 الی 19 داخل شهر
10764 نیروی ساده سیکل - 7 الی 19 داخل شهر
10763 فنی درب و پنجره های دوجداره زیر سیکل - 8 الی 16 داخل شهر
10762 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10761 اپراتورتولید دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10758 اداری دیپلم - 8 ساعت در روز توافقی داخل شهر
10757 اپراتور تولید آشنا به نجاری زیر سیکل - 7 الی 12و 14/30 الی 19/30 داخل شهر
10756 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 7 الی 17 خارج شهر
10754 مدلساز قالب فوق دیپلم معماری 7/30 الی 16/10 خارج شهر
10753 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 7/30 الی 16/10 خارج شهر
10751 مسئول فنی دستگاه نوشیدنی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10749 مهندس نساجی لیسانس نساجی 8 الی 16/30 خارج شهر
10748 مهندس برق لیسانس برق 8 الی 16/30 خارج شهر
10747 انباردار سیستمی دیپلم - 8 الی 15 داخل شهر
10746 کارشناس بازرگانی لیسانس - 8 الی 15 داخل شهر
10745 مهندس صنایع لیسانس صنایع 8 الی 15 داخل شهر
10743 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10744 تزریق کار پلاستیک زیر سیکل - 8 الی 15/30 خارج شهر
10740 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10739 اپرتور چاپ نایلون زیر سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10738 حسابدار فروشنده دیپلم - 7 الی 12و 14/30 الی 19/30 داخل شهر
10735 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10731 حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 15 خارج شهر
10728 راننده پایه یک زیر سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10723 تراشکار و فرزکار زیر سیکل - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10717 نگهبان بازنشسته سیکل - 7 الی 7 هفتگی چرخشی خارج شهر
10715 کارشناس توسعه محصول لیسانس مکانیک یا الکترونیک 7 الی 15 خارج شهر
10716 مونتاژکار سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
10704 نیروی ساده رستوران سیکل - 15 الی 24 داخل شهر
10710 اپراتور دستگاه دیپلم - 7 الی 15/15 خارج شهر
10706 تعمیر کار ماشین های اداری دیپلم - 8 الی 14 و 17 الی 21 داخل شهر
10694 نیروی دست به آچار سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10691 تراشکار زیر سیکل - 7 الی 18 خارج شهر
10689 نیروی ساده دیپلم - 9 الی 13/30 داخل شهر
10688 کلاف کار MDF زیر سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10687 برشکار MDF زیر سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10686 اپراتور تولید سیکل - 6/30 الی 18/30 خارج شهر
10669 مهندس شیمی لیسانس شیمی 8 الی 17 خارج شهر
10670 تراشکار حرفه ای دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10668 طراح صنعتی لیسانس طراحی صنعتی 8 الی 17 خارج شهر
10682 اپراتور تولید سیکل - هر 10 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10681 تکنسین برق صنعتی فوق دیپلم - هر 10 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10680 تکنسین مکانیک فوق دیپلم - هر 10 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10679 تاسیسات فوق دیپلم - هر 10 روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10677 فنی مکانیک دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
10664 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10640 راننده لیفتراک زیر سیکل - 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10634 خدمات سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10633 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10632 مهندس برق لیسانس برق 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت خارج شهر
10630 منشی لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10623 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس مکانیک/صنایع 7 الی 17/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
10619 فنی آشنا به دستگاه پر کن صنایع غذایی دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10617 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 7/30 الی 17/10 خارج شهر
10615 ویزیتور دیپلم - 7 الی پایان کار روز داخل شهر
10613 تاسیسات سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10611 فروشنده شیفت عصر سیکل - 16 الی 22/30 داخل شهر
10610 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 7 الی 16/30 خارج شهر
10609 مهندس برق لیسانس برق 7 الی 16/30 خارج شهر
10606 حسابدار فوق دیپلم - 10 الی 18 داخل شهر
10585 مدیر کنترل کیفیت لیسانس مکانیک 7/45 الی 15/30 خارج شهر
10577 جوشکار برق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10565 نجار زیر سیکل - 7 الی 12و 14/30 الی 19/30 داخل شهر
10555 مهندس عمران لیسانس عمران 7 الی 17 خارج شهر
10554 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 داخل شهر
10552 تکنسین مکانیک فوق دیپلم مکانیک 7 الی 15 خارج شهر
10547 صندوقدار دیپلم - 7 الی 15/30 خارج شهر
10545 مدیر حراست دیپلم - 8 ساعت در روز خارج شهر
10537 کارشناس شبکه اکتیو لیسانس - 8 الی 14 داخل شهر
10536 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 13) خارج شهر
10532 MDF کار سیکل - 8 الی 16 داخل شهر
10531 کارگرانبار سیکل - 7 الی 19 داخل شهر
10505 مدیر انبار فوق دیپلم - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 19) خارج شهر
10504 پیستوله کار زیر سیکل - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10503 اپراتورتولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10493 تزریق کار پلاستیک دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10492 جوشکار برنج سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10491 پرسکار دستگاه هیدرولیک زیر سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10490 تراشکار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10488 خدمات سیکل - 7 الی 17 خارج شهر
10484 کارشناس آزمایشگاه فوق دیپلم شیمی،علوم آزمایشگاهی،صنایع شیمیایی 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 13) خارج شهر
10483 مهندس متالوژی لیسانس متالوژی 12 ساعت هفتگی چرخشی خارج شهر
10482 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 12 ساعت هفتگی چرخشی خارج شهر
10481 مهندس برق لیسانس برق 12 ساعت هفتگی چرخشی خارج شهر
10474 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 15(اضافه کاری تا ساعت 19) خارج شهر
10471 کارشناس فنی و مهندسی لیسانس - 7 الی 17 خارج شهر
10470 نگهبان دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10469 کمک انباردار دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10468 فنی مکانیک سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
10467 مونتاژکار دیپلم - 8 الی 17/30 خارج شهر
10466 پیستوله کار زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10465 جوشکار برق زیر سیکل - 7 الی 15 (اضافه کاری تا ساعت 17) خارج شهر
10463 نگهبان سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته داخل شهر