فرصت های شغلی آقایان آخرین بروز رسانی در تاریخ 1398/07/28

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
12023 کمک انباردار دیپلم - 8 الی 18 داخل شهر
12022 کارپرداز لیسانس - 8 الی 17 داخل شهر
12021 کارشناس فروش لیسانس ترجیحا عمران یا معماری 8 الی 18 داخل شهر
12020 تاسیسات سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
12019 کارشناس سیستم های مدیریت کیفیت لیسانس صنایع/مدیریت صنعتی 7 الی 16 خارج شهر
12018 اداری دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
12017 تراشکار سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
12016 کارشناس الکترونیک لیسانس الکترونیک 7 الی 16 خارج شهر
12015 اپراتور تولید(مونتاژ) سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
12008 تراشکار سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
12007 تعمیرکار آسانسور سیکل - 8 ساعت در روز خارج شهر
12005 خدمات سیکل - 7 الی 17/30 خارج شهر
12002 کارشناس آزمایشگاه لیسانس مهندسی شیمی یا پلیمر 7 الی 19 خارج شهر
12001 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 7 الی 19 خارج شهر
12000 اداری فوق دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
11999 باطری ساز ماشین های سنگین و نیمه سنگین سیکل - 12 ساعت چرخشی(3هفته روز،1هفته شب) خارج شهر
11998 سیم پیچ سیکل - 12 ساعت چرخشی(3هفته روز،1هفته شب) خارج شهر
11997 تکنسین برق صنعتی فوق دیپلم برق 12 ساعت چرخشی(3هفته روز،1هفته شب) خارج شهر
11992 جوشکار برق سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
11991 رزین کار سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11990 مونتاژکارMDF سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11987 آشپز و خدمات سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
11985 اپراتورتولید دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
11982 اپراتورتولید سیکل - 8 الی 15/30 خارج شهر
11981 تکنسین تعمیرات و نگهداری فوق دیپلم مکانیک 7/30 الی 15 خارج شهر
11980 اپراتورتولید سیکل - 7/30 الی 15 خارج شهر
11979 راننده لیفتراک سیکل - 7/30 الی 15 خارج شهر
11978 رنگ کار سیکل - 7/30 الی 15 خارج شهر
11977 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7/30الی 15 خارج شهر
11976 مهندس مکانیک(کارشناس تعمیرات و نگهداری) لیسانس مکانیک 7/30 الی 15 خارج شهر
11970 اپراتورتولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11966 کمک انباردار دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
11951 تکنسین برق صنعتی فوق دیپلم برق 7 الی 19 داخل شهر
11950 اپراتورتولید سیکل - 12 ساعت چرخشی داخل شهر
11975 اپراتورتولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11974 کارشناس بازرگانی خارجی لیسانس - توافقی داخل شهر
11973 اداری فوق دیپلم مدیریت،کامپیوتر،صنایع 7/30 الی 16 خارج شهر
11959 اپراتورتولید سیکل - 8 الی 16/30 یا هردو روز 8 ساعت چرخشی خارج شهر
11936 راننده لیفتراک سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11933 کارشناس منابع انسانی لیسانس - 7 الی 16/30 (پنج شنبه ها تا ساعت13) خارج شهر
11931 اپراتور فنی دیپلم - 7 الی 16/30 (پنج شنبه ها تا ساعت13) خارج شهر
11930 اپراتور تاسیسات دیپلم - 7 الی 16/30 (پنج شنبه ها تا ساعت13) خارج شهر
11929 مهندس برق(تعمیرات و نگهداری) لیسانس برق 7 الی 16/30 (پنج شنبه ها تا ساعت13) خارج شهر
11927 کارشناس تولید لیسانس صنایع 7 الی 16/30 (پنج شنبه ها تا ساعت13) خارج شهر
11923 انباردار سیستمی فوق دیپلم - 7/30 الی 14/30 داخل شهر
11932 مهندس عمران لیسانس عمران 7 الی 16/30 (پنج شنبه ها تا ساعت13) خارج شهر
11920 اپراتور تولید سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11922 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11921 تکنسین تعمیرات و نگهداری دیپلم الکترونیک یا الکتروتکنیک 7/45 الی 15/30 خارج شهر
11919 جوشکار برق سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
11918 تکنسین برق صنعتی دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
11917 انباردار سیستمی لیسانس - 7 الی 19 خارج شهر
11916 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 8 الی 16 None
11915 اپراتور تولید سیکل - 12 ساعت چرخشی None
11914 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 8 الی 16 None
11913 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
11911 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 7/30 الی 12/30 و 14 الی 18 داخل شهر
11910 فنی دست به آچار سیکل - 7/30 الی 12/30 و 14 الی 18 داخل شهر
11909 جوشکار برق سیکل - 7/30 الی 12/30 و 14 الی 18 داخل شهر
11908 تراشکار سیکل - 7/30 الی 12/30 و 14 الی 18 داخل شهر
11935 اپراتورتولید دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11905 کارگرانبار سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
11902 نیروی کنترل کیفیت دیپلم ریاضی 12ساعت روز یا شب ثابت None
11901 کارشناس واحد مهندسی لیسانس فیزیک،ریاضی،مهندسی مکانیک،برق،صنایع 7/30 الی 16 خارج شهر
11775 اپراتورتولید و بسته بندی سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11898 راننده لیفتراک سیکل - 6 الی 14 خارج شهر
11897 کارشناس تولید لیسانس شیمی،پلیمر،صنایع 7/30 الی 16/30 خارج شهر
11896 تکنسین فنی برق و مکانیک فوق دیپلم - 7/30 الی 19/30 خارج شهر
11895 انباردارسیستمی فوق دیپلم - 7/30 الی 19/30 خارج شهر
11894 مسئول انبار فوق دیپلم - 7/30 الی 19/30 خارج شهر
11893 کباب پز سیکل - 11 الی 16/30 و 19/30 الی 24/45 داخل شهر
11892 سالن کار سیکل - 13 الی 16/45 و 19/30 الی 24/45 داخل شهر
11890 اپراتور دستگاه(دست به آچار) سیکل - 12 ساعت چرخشی داخل شهر
11889 اپراتور تولید سیکل - 12ساعت چرخشی داخل شهر
11888 تراشکار سیکل - 7/30 الی 17 داخل شهر
11886 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
11885 اپراتور تولید سیکل - 6الی14(احتمال 3شیفت چرخشی هست) خارج شهر
11883 اداری_کارگزینی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11882 انباردار سیستمی فوق دیپلم - 7 الی 15/30(تاساعت 19 اضافه کاری دارد) خارج شهر
11880 فنی مکانیک و تاسیسات دیپلم - 7 الی 19 (احتمال شیفت چرخشی وجود دارد) خارج شهر
11879 تکنسین برق صنعتی فوق دیپلم برق 7 الی 19 (احتمال شیفت چرخشی وجود دارد) خارج شهر
11875 جوشکار برق سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11874 تولیدکار نایلون سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11872 مهندس شیمی لیسانس مهندسی شیمی 8 الی 16 خارج شهر
11870 پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان فوق دیپلم - 3 ساعت صبح،3ساععت عصر داخل شهر
11868 کارشناس فروش تلفنی دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
11867 اپراتور دستگاه دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11866 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی یا صنایع 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11864 نیروی دست به آچار سیکل - 6الی14و14 الی 22 چرخشی(احتمال 3شیفت هست) خارج شهر
11863 تاسیسات سیکل - 6 الی 14 خارج شهر
11861 اپراتورتولید سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11860 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی کاربردی یا مهندسی شیمی 8 الی 16/30 خارج شهر
11859 اپراتورتولید سیکل - 12 ساعت چرخشی(6/30 الی 6/30) خارج شهر
11856 اپراتور تولید سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11855 تکنسین برق صنعتی دیپلم برق 7 الی 17(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11853 سرپرست IT لیسانس کامپیوتر یا IT 8 ساعت در روز توافقی داخل شهر
11852 سرپرست منابع انسانی لیسانس - 8 الی 17 داخل شهر
11851 کارمند منابع انسانی لیسانس - 8 الی 17 داخل شهر
11850 سرپرست محصولات غیرخوراکی دیپلم - دو شیفت 8ساعته چرخشی صبح و عصر داخل شهر
11849 آشپز و کمک آشپز سیکل - دو شیفت 8ساعته چرخشی صبح و عصر داخل شهر
11848 فروشنده میوه وسبزیجات سیکل - دو شیفت 8ساعته چرخشی صبح و عصر داخل شهر
11847 نانوا و قناد سیکل - دو شیفت 8ساعته چرخشی صبح و عصر داخل شهر
11846 قصاب سیکل - دو شیفت 8ساعته چرخشی صبح و عصر داخل شهر
11845 صندوقدار دیپلم - پاره وقت داخل شهر
11842 راننده پایه یک سیکل - توافقی خارج شهر
11841 مونتاژکار سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11840 طراح لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11839 کارشناس IT لیسانس کامپیوتر یا IT 8 الی 16 خارج شهر
11837 کارشناس فروش لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر