فرصت های شغلی آقایان آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/02/01

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
<
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
9376 اپراتور تولید دیپلم - 3 شیفت 8 ساعته چرخشی خارج شهر
9335 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 8 الی 16/30 خارج شهر
9441 کارشناس برق خودرو لیسانس برق 7/45 الی 15/30 خارج شهر
9424 اپراتور خط لیسانس - 3 شیفت 8 ساعته چرخشی خارج شهر
9451 تراشکار سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
9436 حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 14/30 داخل شهر
9460 کارشناس تعمیرات و نگهداری آسانسور لیسانس برق / مکانیک 8/30 الی 16 خارج شهر
9451 اپراتور CNC سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
9435 سرپرست تولید لیسانس صنایع غذایی/شیمی/ میکروبیولوژی 7 الی 16 خارج شهر
9378 سرپرست خط تولید لیسانس صنایع/مکانیک/نساجی/شیمی/مدیریت 3 شیفت 8 ساعته چرخشی خارج شهر
9325 مدیر انبار لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
9450 برنامه نویس لیسانس کامپیوتر 7 الی 16 خارج شهر
9455 اداری_کارگزینی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
9464 فروشنده شیفت عصر دیپلم - 16 الی 24 داخل شهر
9454 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
9442 برشکارMDF سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
9449 مدیر تولید لیسانس مکانیک/صنایع 7/45 الی 15/30 خارج شهر
9487 حسابدار و فروشنده دیپلم - 16 الی 24 داخل شهر
9475 راننده با نیسان یخچال دار زیر سیکل - توافقی خارج شهر
9469 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
9482 نیروی فنی فوق دیپلم - 8 الی 16/30 خارج شهر
9466 تکنسین تاسیسات وبرق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
9468 فروشنده سیکل - 8 الی 15 و 18 الی 22 داخل شهر
9470 منشی دیپلم - 8 الی 17 داخل شهر
9502 برقکار صنعتی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
9493 مهندس صنایع لیسانس مهندسی صنایع 7 الی 19 خارج شهر
9484 مسئول دفتر لیسانس - 7 الی 16 خارج شهر
9493 اپراتور دستگاه دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
9485 نیروی فنی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
9467 اپراتور CNC زیر سیکل - 7 الی 15 و 15 الی 23 چرخشی خارج شهر
9472 اپراتور تولید زیر سیکل - 6 الی 14 خارج شهر
9509 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
9519 انباردار لیسانس مهندس صنایع 7 الی 19 خارج شهر
9513 راننده لیفتراک سیکل - 6 الی 14 خارج شهر
9477 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای دو روز در هفته خارج شهر
9505 نکنسین برق لیسانس برق 7 الی 19 خارج شهر
9520 کارشناس آزمایشگاه لیسانس میکروبیولوژی 8 الی 15:30 خارج شهر
9524 تراشکار سیکل - 7 الی 18 خارج شهر
9523 اپراتور تولید سیکل - 6 الی 14 داخل شهر
9510 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
9512 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
9508 کارشناس حسابداری فوق دیپلم حسابداری 7 الی 15 خارج شهر
9526 فرزکار سیکل - 7 الی 18 خارج شهر
9532 مسئول کنترل کیفیت دیپلم - 6 الی 14 داخل شهر
9530 نگهبان دیپلم - 12 ساعت چرخشی_7 الی 7 خارج شهر
9528 اپراتور تراش CNC سیکل - 7 الی 18 خارج شهر
9522 راننده لیفتراک دیپلم - 6 الی 14 داخل شهر
9541 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
9534 نیروی فنی مکانیک دیپلم فنی 7 الی 16 خارج شهر
9547 جوشکار برق سیکل - 6 الی 14 داخل شهر
9531 نیروی رستوران دیپلم - 8 الی 16 و 16 الی 22 چرخشی داخل شهر
9533 کارگر انبار سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
9457 اپراتور تولید دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
9552 برق کار صنعتی دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
9549 منبت کار سیکل - 7 الی 12:30 و 14 الی 19 داخل شهر
9559 مونتاژکار دیپلم برق ، مکانیک ، تاسیسات 7:45 الی 15:30 خارج شهر
9537 کارشناس خودپرداز و تعمیر دستگاها فوق دیپلم الکترونیک یا کامپیوتر 8 الی 16 داخل شهر
9548 راننده ایسوزو سیکل - توافقی خارج شهر
9570 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع/مدیریت صنعتی/شیمی 7/30 الی 17/10 خارج شهر
9556 سیم پیچ سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
9553 برقکار ساختمان سیکل - 8 الی 17 داخل شهر
9461 سرپرست دستگاه تزریق سیکل - ساعت کاری ابتدا7 الی 16سپس 12 ساعت چرخشی None
9504 حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 15 خارج شهر
9497 راننده لیفتراک دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
9375 مدیر تعمیرات و نگهداری لیسانس مکانیک/صنایع 3 شیفت 8 ساعته چرخشی خارج شهر
9554 حسابدار دیپلم - 8 الی 17 داخل شهر
9571 رنگ کار پودری سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
9569 سالن کار و پیک سیکل - 11 الی 16 و 19 الی 23 داخل شهر
9579 بازاریاب تلفنی دیپلم - توافقی داخل شهر
9577 نگهبان سیکل - توافقی سه شیفت چرخشی داخل شهر
9584 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 6 الی 14 داخل شهر
9586 نیروی فنی فوق دیپلم مکانیک سیالات متالوژی برق 8 الی 16 خارج شهر
9593 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
9594 راننده لیفتراک دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
9595 تراشکار ماهر سیکل - 8 الی 17 داخل شهر
9596 پژوهش گر لیسانس زیست ،پزشکی ، گیاهی 9 الی 17 داخل شهر
9572 سالن کار سیکل - 15 الی 23 داخل شهر
9582 راننده مینی بوس سیکل - 8 الی 16:30 خارج شهر
9581 حسابدار لیسانس - 8 الی 16:30 خارج شهر
9597 بازاریاب حرفه ای دیپلم - توافقی خارج شهر
9602 کارشناس بازرگانی داخلی لیسانس مدیریت بازرگانی 7 الی 15 خارج شهر
9604 plc کار ( مسلط به برق ) فوق دیپلم برق 8 الی 17 خارج شهر
9505 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 8 الی 17 خارج شهر
9612 حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 16 خارج شهر
9615 نیروی خدماتی سیکل - 8 الی 14 داخل شهر
9616 فروشنده محصولات دیجیتالی فوق دیپلم - 8 الی 14 و 16:30 الی 21 داخل شهر
9609 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 7 الی 15 خارج شهر
9621 نیروی فنی فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
9617 کمک حسابدار فوق دیپلم حسابداری یا کامپیوتر 8 الی 14 داخل شهر
9622 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
9620 کارگر انبار زیر سیکل - 5:30 الی 13:30 داخل شهر
9611 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
9591 نگهبان و خدمات سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
9506 بویلر من دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
9599 مهندس کشاورزی فوق دیپلم - توافقی خارج شهر
9639 منشی دیپلم - 8 الی 12 و 16 الی 20 داخل شهر
9649 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
9635 آشپز زیر سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
9629 انباردار سیستمی فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
9642 کارمند اداری دیپلم - 8 الی 17:30 داخل شهر
9647 کارشناس توسعه محصول لیسانس مکانیک 7 الی 15 خارج شهر
9646 کارشناس فنی مهندسی لیسانس مکانیک 7 الی 15 خارج شهر
9630 هیدرولیک کار دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
9640 نگهبان بازنشسته زیر سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
9619 مدیر مالی لیسانس - 8 الی 17 داخل شهر
9636 کمک آشپز زیر سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
9648 کار شناس کنترل کیفیت لیسانس برق ، مکانیک 7 الی 15 خارج شهر
9671 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
9682 تکنسین برق صنعتی دیپلم - 8:30 الی 17 خارج شهر
9675 مسئول کنترل کیفیت لیسانس صنایع ، مکانیک یا پلیمر 6 الی 14 داخل شهر