فرصت های شغلی آقایان آخرین بروز رسانی در تاریخ 1398/06/03

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
11742 خیاط سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
11741 اپراتورتولید سیکل - 7 الی 18 خارج شهر
11740 برقکار صنعتی سیکل - 8 الی 17 (اضافه کاری تا ساعت 11) خارج شهر
11739 تاسیسات سیکل - 8 الی 17 (اضافه کاری تا ساعت 11) خارج شهر
11738 خدمات دیپلم - 7 الی 15 داخل شهر
11737 راننده با ماشین دیپلم - 7 الی 15 داخل شهر
11727 کارشناس IT لیسانس کامپیوتر یا IT 7 الی 16/30 خارج شهر
11725 مهندس تاسیسات لیسانس تاسیسات 7 الی 16/30 خارج شهر
11724 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 7 الی 16/30 خارج شهر
11723 مهندس برق لیسانس برق 7 الی 16/30 خارج شهر
11722 برقکار صنعتی دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11721 جوشکار آرگون دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11720 اپراتور فنی دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11719 نیروی دست به آچار سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11718 اپراتور تولید سیکل - 12 ساعت چرخشی None
11716 تکنسین مکانیک دیپلم - 12 ساعت چرخشی None
11715 تکنسین برق دیپلم - 12 ساعت چرخشی None
11709 نگهبان دیپلم - 7/30 الی 17/10 و 17/10 الی 7/30 چرخشی خارج شهر
11708 اپراتورتولید دیپلم - 7/30 الی 17/10 و 20/30 الی 7/30 چرخشی خارج شهر
11682 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
11680 کارشناس فروش لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11705 کوره بان(اپراتور کوره) سیکل - هر دو روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11704 ریخته گر دیپلم ترجیحا متالوژی هر دو روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11703 راننده جرثقیل سقفی سیکل - هر دو روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11702 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک هر دو روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11701 مهندس برق لیسانس - هر دو روز 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11699 انباردارسیستمی دیپلم - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
11697 اپراتورتولید سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
11695 انباردارسیستمی دیپلم - 8 الی 17 داخل شهر
11693 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 7 الی 17 خارج شهر
11692 مهندس برق لیسانس برق 7 الی 17 خارج شهر
11691 فنی مکانیک دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
11690 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 17 خارج شهر
11689 اپراتور تولید سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11687 راننده لیفتراک سیکل - 8 الی 19(گاهی احتمال شیفت شب هست) داخل شهر
11683 راننده باماشین(وانت یا نیسان) دیپلم - 8 ساعت در روز خارج شهر
11682 اپراتور تولید زیر سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
11680 تکنسین مکانیک دیپلم - 12 ساعت چرخشی None
11679 تکنسین برق دیپلم - 12 ساعت چرخشی None
11678 حسابدار صنعتی فوق دیپلم حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11677 نیروی دست به آچار سیکل - 8 الی 16 و 16 الی 24 چرخشی خارج شهر
11673 کارگرانبار دیپلم - 7 الی 14/30 داخل شهر
11671 سرپرست تولید لیسانس صنایع یا مکانیک 7/45 الی 15/30 خارج شهر
11676 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 (اضافه کاری تا ساعت 12) داخل شهر
11659 اپراتورتولید دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11658 مهندس برق یا الکترونیک لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11656 اپراتورتولید دیپلم - 7/30الی19/30(احتمال شیفت چرخشی هست) داخل شهر
11653 جوشکار برق سیکل - 7 الی 17(پنج شنبه ها تعطیل می باشد) خارج شهر
11652 تراشکار ماهر سیکل - 7 الی 17(پنج شنبه ها تعطیل می باشد) خارج شهر
11651 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 8 الی 16 خارج شهر
11650 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11648 تکنسین برق و مکانیک دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11647 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7/30 الی 17/10 خارج شهر
11646 کارشناس برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری لیسانس صنایع 7 الی 15 خارج شهر
11625 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 19 و 19 الی 4 صبح چرخشی داخل شهر
11645 نیروی تاسیسات دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11644 مهندس صنایع لیسانس صنایع 8 الی 17 خارج شهر
11643 کارشناس فروش دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11642 خدمات سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
11633 پذیرش دیپلم - 8 ساعت در روز (ثابت یا چرخشی) داخل شهر
11631 سرپرست تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7/45 الی 15/30 خارج شهر
11630 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7/45 الی 15/30 خارج شهر
11629 راننده لیفتراک زیر سیکل - 7 الی 17 داخل شهر
11684 تراشکار ماهر زیر سیکل - 7 الی 17 داخل شهر
11627 اپراتورتولید سیکل - 7 الی 17 داخل شهر
11670 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 7/45 الی 15/30 خارج شهر
11622 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7 الی 17 خارج شهر
11621 فروشنده دیپلم - دو شیفت 8ساعته چرخشی صبح و عصر داخل شهر
11616 اپراتور تولید دیپلم - 8 ساعت در روز توافقی(ثابت یا چرخشی) خارج شهر
11613 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک ماه اول 7/30 الی 16از ماه دوم چرخشی خارج شهر
11612 کارشناس HSE لیسانس ایمنی/بهداشت حرفه ای ماه اول 7/30 الی 16از ماه دوم چرخشی خارج شهر
11618 خدمات دیپلم - 8 ساعت صبح یا عصر(توافق می شود) داخل شهر
11615 اپراتورتولید سیکل - 6 الی 18 خارج شهر
11614 اپراتور تولید دیپلم برق،مکانیک،الکترونیک 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11590 حسابدار دیپلم - 9 الی 19 داخل شهر
11574 مهندس صنایع لیسانس صنایع ماه اول 7/30 الی 16از ماه دوم چرخشی خارج شهر
11601 منشی دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11609 مسئول فنی آزمایشگاه لیسانس شیمی 6/30 الی 14/30 خارج شهر
11606 کارشناس فروش تلفنی لیسانس - 6 الی 8 ساعت در روز داخل شهر
11605 حسابدار لیسانس حسابداری 7/30 الی 15 داخل شهر
11604 راننده پایه دو سیکل - توافقی خارج شهر
11603 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
11602 نیروی دست به آچار سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11599 نیروی فنی سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
11597 نانوا سیکل - 5 الی 13 یا 6 الی 14 خارج شهر
11595 خدمات سیکل - 8 ساعت صبح یا عصر(توافق می شود) خارج شهر
11594 نگهبان سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11593 کارشناس تولید لیسانس مهندسی شیمی یا مهندسی پلیمر 8 الی 17/30 (پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11591 خدمات دیپلم - 7/45 الی 15/30 خارج شهر
11589 کارورز آزمایشگاه لیسانس شیمی/میکروبیولوژی/علوم آزمایشگاهی 7/30 الی 16 خارج شهر
11588 انباردار سیستمی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11585 مهندس برق لیسانس برق 7/30 الی 19 خارج شهر
11583 کارشناس فروش دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11581 مدیر مالی لیسانس حسابداری 8/20 الی 16/20 خارج شهر
11578 انباردار سیستمی دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
11573 کارمند گمرک دیپلم ریاضی یا فنی 7/30 الی 17 خارج شهر
11554 کارشناس IT لیسانس کامپیوتر یا IT 8 الی 16 خارج شهر
11565 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7 الی 17/30 خارج شهر
11564 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7 الی 17/30 خارج شهر
11560 خدمات سیکل - 7/30 الی 22 خارج شهر
11559 سیم پیچ سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11550 نیروی دست به آچار دیپلم - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11547 نیروی کنترل کیفیت دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11546 تکنسین برق صنعتی دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11545 فنی مکانیک دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11544 اپراتور تولید سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11543 سرپرست فنی تعمیرات و نگهداری فوق دیپلم - 7 الی 14/30(احتمال شیفت چرخشی وجود دارد) خارج شهر
11537 برقکار صنعتی دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
11535 اپراتورتولید دیپلم - 8 الی 18 خارج شهر