فرصت های شغلی آقایان آخرین بروز رسانی در تاریخ 1398/03/01

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
11280 حسابدار پاره وقت لیسانس حسابداری توافقی(شیفت صبح) خارج شهر
11275 مونتاژکار و بسته بندی فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11274 قالب ساز فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11273 مهندس برق/الکترونیک لیسانس برق یا الکترونیک 8 الی 17 خارج شهر
11272 نقشه کش صنعتی لیسانس مکانیک،ساخت و تولید/طراحی صنعتی 8 الی 17 خارج شهر
11271 تکنسین ریخته گری کوره فوق دیپلم متالوژی 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11262 کمک انباردار سیستمی دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
11260 کارشناس نت لیسانس صنایع 8 الی 17 خارج شهر
11259 نگهبان شب دیپلم - 19 الی 7 خارج شهر
11258 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی کاربردی یا ارشد تجزیه 7 الی 16 خارج شهر
11257 سرپرست کارگاه فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11255 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 7/30 الی 17/10 خارج شهر
11254 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
11253 اپراتور فنی فوق دیپلم مکانیک 8 الی 17 خارج شهر
11252 اپراتورتولید سیکل - 7 الی 16(ماه رمضان 7 الی 15 یا 14 الی22) خارج شهر
11251 مونتاژکار قطعات الکترونیک فوق دیپلم برق یا الکترونیک 8 الی 17 داخل شهر
11250 کارشناس پروژه (کارشناس تولید) لیسانس صنایع 8 الی 17 داخل شهر
11249 کارشناس مخابرات لیسانس مخابرات 8 الی 17 داخل شهر
11248 کارشناس الکترونیک لیسانس الکترونیک 8 الی 17 داخل شهر
11247 فنی تعمیرات و نگهداری دیپلم فنی باشد 7 الی 15 خارج شهر
11246 تزریق کار پلاستیک سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
11245 جوشکار برق سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
11244 اپراتور تولید دیپلم فنی باشد 7 الی 16 خارج شهر
11241 سنگزن سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
11239 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11238 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11236 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 18 خارج شهر
11235 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع 7/30 الی 17/10 خارج شهر
11234 نیروی کنترل کیفیت و انبار دیپلم فنی باشد 7 الی 18 خارج شهر
11233 تاسیسات سیکل - 8 الی 16(احتمال چرخشی شدن وجود دارد) خارج شهر
11232 جوشکار سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11225 اپراتور دستگاه دیپلم - 7/30 الی 16/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11224 مهندس مکانیک(نفشه کشی صنعتی) لیسانس مکانیک 7 الی 15 خارج شهر
11231 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 7 الی 15 خارج شهر
11230 اپراتور تولید زیر سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
11223 اداری دیپلم - 7/30 الی 14/30 داخل شهر
11222 کمک حسابدار لیسانس - 7/30 الی 14/30 داخل شهر
11221 کارشناس خدمات پس از فروش فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11220 انباردار سیستمی دیپلم - 7 الی 14/30 (تا ساعت 19 اضافه کار دارد) خارج شهر
11219 کارشناس IT فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11214 تکنسین تعمیرات و نگهداری فوق دیپلم برق یا مکانیک 7 الی 16 (پنج شنبه ها تعطیل ) خارج شهر
11213 فنی دست به آچار دیپلم - 7 الی 16 (پنج شنبه ها تعطیل ) خارج شهر
11212 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری 7 الی 15 خارج شهر
11211 کارشناس تدارکات لیسانس - 7 الی 15 خارج شهر
11198 فنی برق یا مکانیک دیپلم - 6 الی 14 (احتمال چرخشی شدن با شیفت عصر) خارج شهر
11197 طراح معماری دیپلم - 7/30 الی 16 خارج شهر
11196 جوشکار CO2 دیپلم - 7/45 الی 15/30 خارج شهر
11195 طراح دیپلم - 9 الی 14 و 17 الی 20 داخل شهر
11193 صندوقدار دیپلم - 17 الی 23 داخل شهر
11192 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 16 داخل شهر
11191 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی 7 الی 19 خارج شهر
11190 تکنسین برق دیپلم برق قدرت 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11189 تکنسین تعمیرات و نگهداری دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11184 اپراتوردستگاه دیپلم - 7/30 الی 16/30 خارج شهر
11183 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 7 الی 17(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11182 تکنسین مکانیک فوق دیپلم مکانیک 12ساعت کار24ساعت استراحت یا 24ساعت چرخشی داخل شهر
11181 تکنسین برق فوق دیپلم - 12ساعت کار24ساعت استراحت یا 24ساعت چرخشی داخل شهر
11180 مهندس الکترونیک لیسانس برق 12ساعت کار24ساعت استراحت یا 24ساعت چرخشی داخل شهر
11179 مهندس برق(مدیر برق) لیسانس برق 8 ساعت در روز داخل شهر
11177 کارگرانبار دیپلم - 5 الی 17 خارج شهر
11176 اپراتور تولید دیپلم - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11175 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری توافقی( پاره وقت یا تمام وقت) خارج شهر
11168 مهندس مکانیک لیسانس مکانیک 7 الی 16 خارج شهر
11167 فنی_مکانیک فوق دیپلم مکانیک 8 الی 17 خارج شهر
11165 تاسیسات سیکل - 8 ساعت چرخشی صبح و عصر خارج شهر
11163 نیروی فنی سیکل - 8 ساعت در روز خارج شهر
11162 سرایدار سیکل - تمام وقت خارج شهر
11160 اپراتور بچینگ دیپلم - 8 ساعت در روز خارج شهر
11158 سیلندر تراش زیر سیکل - 8 الی 12 و 15 الی 19 داخل شهر
11157 تراشکار زیر سیکل - 8 الی 12 و 15 الی 19 داخل شهر
11156 اپراتور دستگاه دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
11155 اپراتورتولید دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
11154 بازرس تولید فوق دیپلم مدیریت/مکانیک/برق/صنایع هر دو روز 8 ساعت چرخشی خارج شهر
11148 انباردارسیستمی دیپلم - 8 الی 16/30 خارج شهر
11146 منشی حسابدار لیسانس - 8 الی 17(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11150 نگهبان دیپلم - 24ساعت کار24ساعت استراحت خارج شهر
11145 حسابدار لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11142 مسئول دفتر لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
11130 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 14) خارج شهر
11129 تکنسین برق صنعتی دیپلم - 7/30 الی 14/30 خارج شهر
11128 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11127 تراشکار دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11126 تکنسین برق صنعتی فوق دیپلم - 6 الی 18 (احتمال چرخشی شدن وجود دارذد) خارج شهر
11125 اپراتو فنی فوق دیپلم - 6 الی 18 (احتمال چرخشی شدن وجود دارذد) خارج شهر
11124 سرپرست فنی فوق دیپلم - 6 الی 18 (احتمال چرخشی شدن وجود دارذد) خارج شهر
11123 خدمات سیکل - 8 ساعت چرخشی صبح و عصر خارج شهر
11120 اپراتور دستگاه دیپلم - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11116 نیروی دست به آچار سیکل - 8 الی 16 داخل شهر
11115 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی یا نفت خانم ها 8 الی 17 آقایان 7 الی 7چرخشی خارج شهر
11114 کارشناس فروش فوق دیپلم - 8 الی 15/30 خارج شهر
11113 اپراتورتولید زیر سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
11110 سرپرست شیفت لیسانس - 12ساعت چرخشی خارج شهر
11109 انباردارسیستمی فوق دیپلم - 6 الی 18 خارج شهر
11104 خدمات سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
11103 اپراتورتولید سیکل - خانم ها 7 الی 15 آقایان 7 الی 19 خارج شهر
11101 سند بلاست سیکل - 7الی17 خارج شهر
11100 رنگ کار سیکل - 7الی 17 خارج شهر
11102 کارشناس IT لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات 8ساعت داخل شهر
11105 برشکارMDF سیکل - 8الی18 خارج شهر
11099 مسئول خدمات دیپلم - 7الی15 داخل شهر
11098 راننده اتومبیل دیپلم - 7الی15 داخل شهر
11094 فروشنده حضوری(ویزیتور) دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11107 حسابدار لیسانس حسابداری 8الی13 داخل شهر
11093 حسابدار دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11089 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11082 نیروی دست به آچار دیپلم - 8 الی 19 خارج شهر
11081 اپراتورتولید سیکل - 8 الی 17/30 (پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11080 دست به آچار سیکل - 8 الی 16/30 و 16/30 الی 1 (چرخشی) خارج شهر
11071 تراشکار ماهر یا نیمه ماهر زیر سیکل - 8 الی 18 خارج شهر