فرصت های شغلی خانم ها آخرین بروز رسانی در تاریخ 1398/03/01

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
11280 حسابدار پاره وقت لیسانس حسابداری توافقی(شیفت صبح) خارج شهر
11256 اپراتورتولید سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
11254 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
11240 اداری لیسانس - 9 الی 17 داخل شهر
11237 اپراتور تولید دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11235 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع 7/30 الی 17/10 خارج شهر
11229 مسئول غرفه بازیافت شهری لیسانس - 8 الی 13 و 16 الی 19 داخل شهر
11233 تاسیسات سیکل - 8 الی 16(احتمال چرخشی شدن وجود دارد) خارج شهر
11225 اپراتور دستگاه دیپلم - 7/30 الی 16/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11217 فروشنده دیپلم - 9 الی 13/30 و 16 الی 22 داخل شهر
11220 انباردار سیستمی دیپلم - 7 الی 14/30 (تا ساعت 19 اضافه کار دارد) خارج شهر
11215 اپراتورتولید دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11195 طراح دیپلم - 9 الی 14 و 17 الی 20 داخل شهر
11193 صندوقدار دیپلم - 17 الی 23 داخل شهر
11188 نیروی بازرگانی دیپلم - 8 الی 15 داخل شهر
11186 اداری لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11178 منشی لیسانس - 8 الی 13/30 و 16/30 الی 21 داخل شهر
11175 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری توافقی( پاره وقت یا تمام وقت) خارج شهر
11173 حسابدار لیسانس حسابداری 7 الی 16 داخل شهر
11164 فروشنده دیپلم - 9 الی 16 و 16 الی 23 چرخشی داخل شهر
11161 خدمات سیکل - 8 ساعت در روز خارج شهر
11159 نیروی بازرگانی دیپلم - 8 ساعت در روز خارج شهر
11149 حسابدار لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11146 منشی حسابدار لیسانس - 8 الی 17(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11143 حسابدار بازرگانی لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
11142 مسئول دفتر لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
11130 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 14) خارج شهر
11122 نیروی اطلاعات و روابط عمومی فوق دیپلم - 17 الی 24 خارج شهر
11121 منشی حسابدار دیپلم - 9 الی 17 خارج شهر
11115 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی یا نفت خانم ها 8 الی 17 آقایان 7 الی 7چرخشی خارج شهر
11103 اپراتورتولید سیکل - خانم ها 7 الی 15 آقایان 7 الی 19 خارج شهر
11095 فوشنده تلفنی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11094 فروشنده حضوری(ویزیتور) دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11107 حسابدار لیسانس حسابداری 8الی13 داخل شهر
11083 کارشناس فروش لیسانس - 8 الی 19 خارج شهر
11063 منشی دیپلم - 9/30 الی 14/30 داخل شهر
11062 منشی اداری لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11061 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11058 کارشناس آزمایشگاه لیسانس - 7/30 الی 17/10 خارج شهر
11055 منشی دیپلم - 8 الی 17 داخل شهر
11054 خدمات زیر سیکل - 8 الی 18(2ساعت استراحت دارد) داخل شهر
11048 منشی دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11047 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7 الی 17/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11002 حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 17 داخل شهر
11023 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 3 روز در هفته خارج شهر
11009 خدمات زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11008 حسابدار لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11005 منشی فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10992 کارشناس فروش لیسانس - 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت 13 ) داخل شهر
10991 اداری_کمک حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت 13 ) داخل شهر
10987 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 15/30 خارج شهر
10977 منشی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10966 اداری شیفت عصر دیپلم - 14/30 الی 21 داخل شهر
10965 اداری دیپلم - 9 الی 13 و 16 الی 21 داخل شهر
10964 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
10924 اداری دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10934 مسئول فنی لیسانس شیمی،زیست،پلیمر،کانیک،برق،مهندسی پزشکی 8 الی 14/30 داخل شهر
10898 اپراتور تولید سیکل - 7/45 الی 15/15 خارج شهر
10927 مسئول دفتر دیپلم - 9 الی 16/30 داخل شهر
10926 کمک حسابدار فوق دیپلم - 9 الی 16/30 داخل شهر
10925 اداری_فروش دیپلم - 9 الی 16/30 داخل شهر
10933 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
10882 حسابدار فوق دیپلم - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10879 اداری فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10872 خدمات سیکل - 8 الی 15/30 خارج شهر
10871 فروشنده سیکل - 8 ساعت ثابت صبح یا عصر(توافق می شود) خارج شهر
10868 اداری پاره وقت لیسانس - 8 الی 13 داخل شهر
10857 منشی حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10856 پشتیبان اینترنتی پاره وقت دیپلم - 8 الی 13 داخل شهر
10855 اداری دیپلم - 7الی 14/40 خارج شهر
10854 حسابدار لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
10853 مسئول دفتر لیسانس - 7 الی 15 خارج شهر
10850 کارشناس علوم آزمایشگاهی لیسانس علوم آزمایشگاهی 7/30 الی 14/30 داخل شهر
10839 بازاریاب تلفنی دیپلم - 8 الی 18 (یک ساعت و نیم استراحت) داخل شهر
10840 اپراتورتولید سیکل - 8 الی 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10830 منشی دیپلم - 8 الی 17 داخل شهر
10829 مدیر منابع انسانی لیسانس مدیریت منابع انسانی 8 الی 17 داخل شهر
10827 کارشناس فنی لیسانس برق،مکاترونیک،صنایع،نرم افزار،سخت افزار 8 الی 17 داخل شهر
10826 مدیر مالی و اداری لیسانس مدیریت مالی،حسابداری،اقتصاد 8 الی 17 داخل شهر
10823 مونتاژکار قطعات الکترونیک فوق دیپلم برق یا الکترونیک 8 الی 17 داخل شهر
10822 مدیر اجرایی لیسانس مدیریت،صنایع،برق،مکانیک 8 الی 17 داخل شهر
10821 منشی فوق دیپلم - 7/30 الی 16/30 خارج شهر
10817 انباردارسیستمی دیپلم - 8 الی 13 و 16 الی20(پنج شنبه عصر تعطیل) داخل شهر
10816 کمک حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10815 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10809 خدمات زیر سیکل - 8 الی 15/30 خارج شهر
10799 خدمات زیر سیکل - 7 الی 15 یا 10 الی 17 داخل شهر
10797 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10796 حسابدار لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10795 فروشنده و چیدمان دیپلم - 9 الی 13 و 17 الی 21 داخل شهر
10793 اداری_حسابدار دیپلم - توافقی( پاره وقت یا تمام وقت) داخل شهر
10792 اداری_تولید فوق دیپلم - 7 الی 18 خارج شهر
10784 منشی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10774 فروشنده دیپلم - 8 ساعت ثابت صبح یا عصر خارج شهر
10769 منشی فوق دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10758 اداری دیپلم - 8 ساعت در روز توافقی داخل شهر
10756 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 7 الی 17 خارج شهر
- حسابدار دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10741 منشی دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10721 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 15 خارج شهر
10684 نیروی اطلاعات و روابط عمومی لیسانس - 7/30 الی 16/30 و 17 الی 24 چرخشی خارج شهر
10683 خدمات زیر سیکل - 7/30 الی 16/30 و 17 الی 24 چرخشی خارج شهر
10678 کارشناس بازرگانی دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10658 اپراتور تولید زیر سیکل - 12 ساعت هفتگی چرخشی(6/30 الی 6/30) خارج شهر
10657 مدیر فروش سایت و پشتیبان اینترنتی دیپلم ترجیحا مدرک مرتبط 8 الی 16 داخل شهر
10656 منشی حسابدار(شیفت عصر) دیپلم - 14/30 الی 18 داخل شهر
10654 منشی دیپلم - 8 الی 13 و 16 الی20(پنج شنبه عصر تعطیل) داخل شهر
10624 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 18 خارج شهر
10625 حسابدار دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10588 حسابدار دیپلم - 7 الی 1