فرصت های شغلی خانم ها آخرین بروز رسانی در تاریخ 1398/07/25

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
12006 منشی دیپلم - 7 الی 17/30 خارج شهر
12002 کارشناس آزمایشگاه لیسانس مهندسی شیمی یا پلیمر 7 الی 19 خارج شهر
12001 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 7 الی 19 خارج شهر
12000 اداری فوق دیپلم - 7 الی 19 خارج شهر
11987 آشپز و خدمات سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
11963 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای 8 الی 16 (3روز در هفته) خارج شهر
12029 اداری فوق دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
11974 کارشناس بازرگانی خارجی لیسانس - توافقی داخل شهر
11973 اداری فوق دیپلم مدیریت،کامپیوتر،صنایع 7/30 الی 16 خارج شهر
11959 اپراتورتولید سیکل - 8 الی 16/30 یا هردو روز 8 ساعت چرخشی خارج شهر
11934 کارشناس IT لیسانس کامپیوتر یا IT 7 الی 16/30 (پنج شنبه ها تا ساعت13) خارج شهر
11933 کارشناس منابع انسانی لیسانس - 7 الی 16/30 (پنج شنبه ها تا ساعت13) خارج شهر
11928 کارشناس فروش لیسانس ترجیحا مدیریت 8 الی 16/30(پنج شنبه ها تا ساعت 13) خارج شهر
11927 کارشناس تولید لیسانس صنایع 7 الی 16/30 (پنج شنبه ها تا ساعت13) خارج شهر
11920 اپراتور تولید سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11916 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 8 الی 16 None
11914 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 8 الی 16 None
11901 کارشناس واحد مهندسی لیسانس فیزیک،ریاضی،مهندسی مکانیک،برق،صنایع 7/30 الی 16 خارج شهر
11775 اپراتورتولید و بسته بندی سیکل - 3شیفت چرخشی 8 ساعته خارج شهر
11892 سالن کار سیکل - 13 الی 16/45 و 19/30 الی 24/45 داخل شهر
11887 اپراتور تولید دیپلم - 6الی 14 و 14 الی 22 چرخشی خارج شهر
11884 کارشناس آزمایشگاه لیسانس مهندسی شیمی یا پلیمر 8 الی 15 خارج شهر
11883 اداری_کارگزینی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11881 آمارگیر تولید فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11873 اپراتورتولید سیکل - 12 ساعت چرخشی خارج شهر
11871 خدمات سیکل - 7/45 الی 15/30 خارج شهر
11868 کارشناس فروش تلفنی دیپلم - 7 الی 14/30 خارج شهر
11865 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11862 اپراتورتولید سیکل - 6الی 14 و 14 الی 22 چرخشی خارج شهر
11854 منشی دیپلم - 7 الی 17(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11853 سرپرست IT لیسانس کامپیوتر یا IT 8 ساعت در روز توافقی داخل شهر
11852 سرپرست منابع انسانی لیسانس - 8 الی 17 داخل شهر
11851 کارمند منابع انسانی لیسانس - 8 الی 17 داخل شهر
11845 صندوقدار دیپلم - پاره وقت داخل شهر
11840 طراح لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11839 کارشناس IT لیسانس کامپیوتر یا IT 8 الی 16 خارج شهر
11838 منشی فوق دیپلم - 7/30 الی 15/30 خارج شهر
11837 کارشناس فروش لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11835 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس - 7 الی 15 خارج شهر
11844 اپراتورتولید و بسته بندی سیکل - 6 الی 14/30 خارج شهر
11828 اداری مالی لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11827 اداری دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11822 اپراتور تولید سیکل - 6/30 الی 14/30 (تا 18/30 اضافه کار دارد) خارج شهر
11807 حسابدار دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11806 منشی دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11804 حسابدار صنعتی لیسانس حسابداری 7 الی 15 خارج شهر
11802 مدیر مالی لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11794 حراست دیپلم - 12ساعت کار24ساعت استراحت خارج شهر
11791 خدمات زیر سیکل - 8/30 الی 18 (پنج شنبه ها تا ساعت 14) خارج شهر
11789 حسابدار فروش فوق دیپلم - 9 الی 17 داخل شهر
11785 کارشناس برنامه ریزی تولید فوق لیسانس صنایع/مدیریت صنعتی 8 الی 16 خارج شهر
11771 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7 الی 16 خارج شهر
11765 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 7/30 الی 16/30 خارج شهر
11764 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع 8 الی 16 خارج شهر
11747 کارشناس آموزش لیسانس - 7/30 الی 16 خارج شهر
11742 خیاط سیکل - 7 الی 19 خارج شهر
11727 کارشناس IT لیسانس کامپیوتر یا IT 7 الی 16/30 خارج شهر
11726 مهندس کامپیوتر لیسانس کامپیوتر 7 الی 16/30 خارج شهر
11733 منشی فوق دیپلم - 7/30 الی 15/30 خارج شهر
11730 پذیرش دیپلم - 11 الی 21 داخل شهر
11683 حسابدار فروش فوق دیپلم حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
11699 انباردارسیستمی دیپلم - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
11694 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 17 خارج شهر
11674 پذیرش هتل(رزروشن) فوق دیپلم ترجیحا گردشگری یا هتلداری 8 ساعت در روز توافقی داخل شهر
11662 حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
11676 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 (اضافه کاری تا ساعت 12) داخل شهر
11660 اداری فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11651 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 8 الی 16 خارج شهر
11649 مونتاژکار سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11639 حسابدار لیسانس - 6 الی 14 خارج شهر
11620 کارشناس فروش اینترنتی لیسانس کامپیوتر یا IT 8 الی 17 داخل شهر
11619 پشتیبان فروش(CRM) دیپلم - 18 الی 23 داخل شهر
11617 فروشنده دیپلم - 9 الی 23 (یک روز در میان) داخل شهر
11606 کارشناس فروش تلفنی لیسانس - 6 الی 8 ساعت در روز داخل شهر
11595 خدمات سیکل - 8 ساعت صبح یا عصر(توافق می شود) خارج شهر
11593 کارشناس تولید لیسانس مهندسی شیمی یا مهندسی پلیمر 8 الی 17/30 (پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
11592 اداری دیپلم - 7/30 الی 16/30 خارج شهر
11586 کارشناس فروش و بازرگانی لیسانس بازرگانی 8 الی 15/30 خارج شهر
11584 کارورز اداری لیسانس - 8 الی 14/30 داخل شهر
11582 اداری دیپلم - 8/20 الی 16/20 خارج شهر
11581 مدیر مالی لیسانس حسابداری 8/20 الی 16/20 خارج شهر
11580 خدمات دیپلم - 9 الی 14 و 17 الی 22 خارج شهر
11579 اداری_فروش لیسانس ترجیحا بازرگانی 8 الی 16 خارج شهر
11565 کارشناس برنامه ریزی تولید لیسانس صنایع 7 الی 17/30 خارج شهر
11564 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7 الی 17/30 خارج شهر
11549 اپراتور تولید سیکل - 6الی 14 و 14 الی 22 چرخشی خارج شهر
11533 منشی اداری دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11528 کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانس بهداشت حرفه ای یک الی دو روز در هفته خارج شهر
11520 مدیر فروش لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
11516 منشی دیپلم - 9/30 الی 16/30 داخل شهر
11502 منشی حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11254 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 15 خارج شهر
11483 خدمات سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
11481 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11474 اداری_کارگزینی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11472 اداری_منابع انسانی فوق دیپلم - 8 الی 17 داخل شهر
11455 پذیرش دیپلم - 15 الی 22 داخل شهر
11451 منشی دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11449 کارشناس آزمایشگاه لیسانس صنایع غذایی یا شیمی کاربردی /آلی/تجزیه 8 الی 16(پنج شنبه ها تا ساعت 13) داخل شهر
11448 اداری دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
11447 اداری مالی فوق دیپلم حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
11446 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 7 الی 16 خارج شهر
11444 کارشناس فروش دیپلم - 8 الی 16/30 خارج شهر
11428 اپراتور تولید سیکل - 6/30 الی 16 خارج شهر
11291 کارمند منابع انسانی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
11240 اداری لیسانس - 9 الی 17 داخل شهر
11235 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس صنایع 7/30 الی 17/10 خارج شهر
11229 مسئول غرفه بازیافت شهری لیسانس - 8 الی 13 و 16 الی 19 داخل شهر
11233 تاسیسات سیکل - 8 الی 16(احتمال چرخشی شدن وجود دارد) خارج شهر