فرصت های شغلی خانم ها آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/12/22

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
10992 کارشناس فروش لیسانس - 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت 13 ) داخل شهر
10991 اداری_کمک حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 (پنج شنبه ها تا ساعت 13 ) داخل شهر
10987 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 15/30 خارج شهر
10977 منشی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10975 اپراتور تولید(جهت بسته بندی) زیر سیکل - 8 الی 17 خارج شهر
10973 صندوقدار دیپلم - 8 الی 16 و 16 الی 24 (ثابت یا چرخشی) خارج شهر
10966 اداری شیفت عصر دیپلم - 14/30 الی 21 داخل شهر
10965 اداری دیپلم - 9 الی 13 و 16 الی 21 داخل شهر
10964 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
10956 بازاریاب تلفنی دیپلم - 8 الی 13/30 و 17 الی 19 داخل شهر
10958 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10924 اداری دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10934 مسئول فنی لیسانس شیمی،زیست،پلیمر،کانیک،برق،مهندسی پزشکی 8 الی 14/30 داخل شهر
10898 اپراتور تولید سیکل - 7/45 الی 15/15 خارج شهر
10927 مسئول دفتر دیپلم - 9 الی 16/30 داخل شهر
10926 کمک حسابدار فوق دیپلم - 9 الی 16/30 داخل شهر
10925 اداری_فروش دیپلم - 9 الی 16/30 داخل شهر
10933 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8 الی 16 خارج شهر
10819 حسابدار دیپلم - 7/30 الی 15 None
10899 اداری دیپلم - 7 الی 17/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
10892 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی/صنایع 7/30 الی 17/10 خارج شهر
10882 حسابدار فوق دیپلم - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10879 اداری فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10872 خدمات سیکل - 8 الی 15/30 خارج شهر
10871 فروشنده سیکل - 8 ساعت ثابت صبح یا عصر(توافق می شود) خارج شهر
10868 اداری پاره وقت لیسانس - 8 الی 13 داخل شهر
10857 منشی حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10856 پشتیبان اینترنتی پاره وقت دیپلم - 8 الی 13 داخل شهر
10855 اداری دیپلم - 7الی 14/40 خارج شهر
10854 حسابدار لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
10853 مسئول دفتر لیسانس - 7 الی 15 خارج شهر
10850 کارشناس علوم آزمایشگاهی لیسانس علوم آزمایشگاهی 7/30 الی 14/30 داخل شهر
10839 بازاریاب تلفنی دیپلم - 8 الی 18 (یک ساعت و نیم استراحت) داخل شهر
10840 اپراتورتولید سیکل - 8 الی 12 ساعت چرخشی خارج شهر
10830 منشی دیپلم - 8 الی 17 داخل شهر
10829 مدیر منابع انسانی لیسانس مدیریت منابع انسانی 8 الی 17 داخل شهر
10827 کارشناس فنی لیسانس برق،مکاترونیک،صنایع،نرم افزار،سخت افزار 8 الی 17 داخل شهر
10826 مدیر مالی و اداری لیسانس مدیریت مالی،حسابداری،اقتصاد 8 الی 17 داخل شهر
10823 مونتاژکار قطعات الکترونیک فوق دیپلم برق یا الکترونیک 8 الی 17 داخل شهر
10822 مدیر اجرایی لیسانس مدیریت،صنایع،برق،مکانیک 8 الی 17 داخل شهر
10821 منشی فوق دیپلم - 7/30 الی 16/30 خارج شهر
10817 انباردارسیستمی دیپلم - 8 الی 13 و 16 الی20(پنج شنبه عصر تعطیل) داخل شهر
10816 کمک حسابدار فوق دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10815 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10809 خدمات زیر سیکل - 8 الی 15/30 خارج شهر
10799 خدمات زیر سیکل - 7 الی 15 یا 10 الی 17 داخل شهر
10797 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10796 حسابدار لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10795 فروشنده و چیدمان دیپلم - 9 الی 13 و 17 الی 21 داخل شهر
10793 اداری_حسابدار دیپلم - توافقی( پاره وقت یا تمام وقت) داخل شهر
10792 اداری_تولید فوق دیپلم - 7 الی 18 خارج شهر
10784 منشی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10774 فروشنده دیپلم - 8 ساعت ثابت صبح یا عصر خارج شهر
10773 نیروی اطلاعات و روابط عمومی لیسانس - 17 الی 24 خارج شهر
10769 منشی فوق دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10758 اداری دیپلم - 8 ساعت در روز توافقی داخل شهر
10756 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 7 الی 17 خارج شهر
- حسابدار دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10674 اپراتور تولید جهت بسته بندی سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10741 منشی دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10721 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 15 خارج شهر
10689 نیروی ساده دیپلم - 9 الی 13/30 داخل شهر
10669 مهندس شیمی لیسانس شیمی 8 الی 17 خارج شهر
10668 طراح صنعتی لیسانس طراحی صنعتی 8 الی 17 خارج شهر
10684 نیروی اطلاعات و روابط عمومی لیسانس - 7/30 الی 16/30 و 17 الی 24 چرخشی خارج شهر
10683 خدمات زیر سیکل - 7/30 الی 16/30 و 17 الی 24 چرخشی خارج شهر
10678 کارشناس بازرگانی دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10658 اپراتور تولید زیر سیکل - 12 ساعت هفتگی چرخشی(6/30 الی 6/30) خارج شهر
10657 مدیر فروش سایت و پشتیبان اینترنتی دیپلم ترجیحا مدرک مرتبط 8 الی 16 داخل شهر
10656 منشی حسابدار(شیفت عصر) دیپلم - 14/30 الی 18 داخل شهر
10654 منشی دیپلم - 8 الی 13 و 16 الی20(پنج شنبه عصر تعطیل) داخل شهر
10624 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 18 خارج شهر
10625 حسابدار دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10588 حسابدار دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10578 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 7 الی 15 خارج شهر
10530 نیروی تحقیقات لیسانس - 8 الی 13 داخل شهر
10527 خدمات سیکل - 8 الی 17 داخل شهر
10456 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 15/30 داخل شهر
10425 حسابدار فوق دیپلم - 10 الی 17 داخل شهر
10424 اداری دیپلم - 7/30 الی 15 None
10390 کارشناس فروش تلفنی لیسانس ترجیحا بازرگانی / بازاریابی 7 ساعت در روز(خانم ها صبح و آقایان عصر) داخل شهر
10357 حسابدار دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10356 فروشنده دیپلم - 9 الی 13 و 16/30 الی 22 خارج شهر
10349 حسابدار لیسانس - 7/30 الی 16 خارج شهر
10333 مدیر فروش لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
10312 حسابدار دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10311 صندوقدار دیپلم - 7/30 الی 16/30 یا 17 الی 24 (شیفت ثابت) خارج شهر
10309 مالی_اداری لیسانس ترجیحا حسابداری 8 الی 15/30 خارج شهر
10307 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی 7 الی 16 خارج شهر
10285 حسابدار لیسانس حسابداری 7/30 الی 15 داخل شهر
10259 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 16/30 خارج شهر
10255 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10216 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10209 حسابدار دیپلم - 8الی 18 خارج شهر
10198 مدیر نت لیسانس مکانیک 7 الی 16 خارج شهر
10184 کارشناس بهداشت حرفه ای فوق دیپلم بهداشت حرفه ای 7 الی 16 خارج شهر
10113 فروشنده دیپلم - 7/30 الی 16/30 و 17 الی 24 چرخشی خارج شهر
10109 منشی - حسابدار فوق دیپلم - 8الی17 خارج شهر
10081 کارشناس فنی و مهندسی لیسانس مکانیک 7 الی 174/30 خارج شهر
10077 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 16/30 خارج شهر
9957 مترجم زبان انگلیسی لیسانس ترجیحا زبان 8 الی 15/30 خارج شهر
9943 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 8 الی 17 خارج شهر
9662 مدیر مالی لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر

آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/12/22