فرصت های شغلی خانم ها آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/10/27

(رنگ قرمز، فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی، فرصت های استثنایی میباشد)
کد شغل عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشته ساعت کاری محدوده
10793 اداری_حسابدار دیپلم - توافقی( پاره وقت یا تمام وقت) داخل شهر
10792 اداری_تولید فوق دیپلم - 7 الی 18 خارج شهر
10784 منشی فوق دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10774 فروشنده دیپلم - 8 ساعت ثابت صبح یا عصر داخل شهر
10773 نیروی اطلاعات و روابط عمومی لیسانس - 17 الی 24 داخل شهر
10769 منشی فوق دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10764 نیروی ساده سیکل - 7 الی 19 داخل شهر
10758 اداری دیپلم - 8 ساعت در روز توافقی داخل شهر
10756 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 7 الی 17 خارج شهر
10755 اداری_حسابدار فوق دیپلم - 10 الی 15 خارج شهر
- حسابدار دیپلم - 7 الی 16 خارج شهر
10674 اپراتور تولید جهت بسته بندی سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10741 منشی دیپلم - 7 الی 17 خارج شهر
10721 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 15 خارج شهر
10709 کارشناس بازرگانی دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10708 حسابدار لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10689 نیروی ساده دیپلم - 9 الی 13/30 داخل شهر
10669 مهندس شیمی لیسانس شیمی 8 الی 17 خارج شهر
10668 طراح صنعتی لیسانس طراحی صنعتی 8 الی 17 خارج شهر
10684 نیروی اطلاعات و روابط عمومی لیسانس - 7/30 الی 16/30 و 17 الی 24 چرخشی داخل شهر
10683 خدمات زیر سیکل - 7/30 الی 16/30 و 17 الی 24 چرخشی داخل شهر
10678 کارشناس بازرگانی دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10658 اپراتور تولید زیر سیکل - 12 ساعت هفتگی چرخشی(6/30 الی 6/30) خارج شهر
10657 مدیر فروش سایت و پشتیبان اینترنتی دیپلم ترجیحا مدرک مرتبط 8 الی 16 داخل شهر
10656 منشی حسابدار(شیفت عصر) دیپلم - 14/30 الی 18 داخل شهر
10654 منشی دیپلم - 8 الی 13 و 16 الی20(پنج شنبه عصر تعطیل) داخل شهر
10624 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 18 خارج شهر
10625 حسابدار دیپلم - 8 الی 16 داخل شهر
10623 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس مکانیک/صنایع 7 الی 17/30(پنج شنبه ها تعطیل) خارج شهر
10617 کارشناس آزمایشگاه لیسانس شیمی 7/30 الی 17/10 خارج شهر
10612 فروشنده شیفت عصر سیکل - 16 الی 22/30 داخل شهر
10606 حسابدار فوق دیپلم - 10 الی 18 داخل شهر
10588 حسابدار دیپلم - 7 الی 15 خارج شهر
10586 نیروی روابط عمومی دیپلم - 16 الی 22 داخل شهر
10584 منشی اداری دیپلم - 7 الی 17/30 ( 5شنبه ها تعطیل می باشد) خارج شهر
10578 حسابدار فوق دیپلم حسابداری 7 الی 15 خارج شهر
10547 صندوقدار دیپلم - 7 الی 15/30 خارج شهر
10530 نیروی تحقیقات لیسانس - 8 الی 13 داخل شهر
10527 خدمات سیکل - 8 الی 17 داخل شهر
10496 مهندس صنایع لیسانس صنایع 8 الی 16 خارج شهر
10473 خدمات زیر سیکل - 8 الی 16 خارج شهر
10472 صندوقدار دیپلم - 12 الی 24 خارج شهر
10456 اپراتور تولید سیکل - 7 الی 15/30 داخل شهر
10425 حسابدار فوق دیپلم - 10 الی 17 داخل شهر
10424 اداری دیپلم - 7/30 الی 15 None
10390 کارشناس فروش تلفنی لیسانس ترجیحا بازرگانی / بازاریابی 7 ساعت در روز(خانم ها صبح و آقایان عصر) داخل شهر
10388 مدیر فروش لیسانس - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10385 کارشناس فروش و بازرگانی لیسانس - 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10384 حسابدار لیسانس حسابداری 8/30 الی 16/30 خارج شهر
10380 طراح لیسانس معماری 8 الی 17 داخل شهر
10376 مترجم زبان انگلیسی دیپلم - توافقی خارج شهر
10330 منشی لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10357 حسابدار دیپلم - 8 الی 17 خارج شهر
10356 فروشنده دیپلم - 9 الی 13 و 16/30 الی 22 خارج شهر
10349 حسابدار لیسانس - 7/30 الی 16 خارج شهر
10339 حسابدار لیسانس - 8 الی 16 خارج شهر
10344 خدمات زیر سیکل - 7 الی 16 خارج شهر
10333 مدیر فروش لیسانس - 8 الی 17 خارج شهر
10312 حسابدار دیپلم - 8 الی 16 خارج شهر
10311 صندوقدار دیپلم - 7/30 الی 16/30 یا 17 الی 24 (شیفت ثابت) داخل شهر
10309 مالی_اداری لیسانس ترجیحا حسابداری 8 الی 15/30 خارج شهر
10307 کارشناس کنترل کیفیت لیسانس شیمی 7 الی 16 خارج شهر
10285 حسابدار لیسانس حسابداری 7/30 الی 15 داخل شهر
10259 اپراتور تولید دیپلم - 7 الی 16/30 خارج شهر
10255 اپراتور تولید سیکل - 8 الی 18 خارج شهر
10254 بهیار/کمک پرستار دیپلم بهیاری 6 الی 12 ساعت چرخشی داخل شهر
10243 خشک شوی ماهر زیر سیکل - 9 الی 13 و 17 الی 21 داخل شهر
10238 نقشه کش صنعتی پاره وقت دیپلم - توافقی خارج شهر
10216 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر
10209 حسابدار دیپلم - 8الی 18 خارج شهر
10198 مدیر نت لیسانس مکانیک 7 الی 16 خارج شهر
10184 کارشناس بهداشت حرفه ای فوق دیپلم بهداشت حرفه ای 7 الی 16 خارج شهر
10113 فروشنده دیپلم - 7/30 الی 16/30 و 17 الی 24 چرخشی داخل شهر
10109 منشی - حسابدار فوق دیپلم - 8الی17 خارج شهر
10081 کارشناس فنی و مهندسی لیسانس مکانیک 7 الی 174/30 خارج شهر
10077 حسابدار لیسانس حسابداری 8 الی 16/30 خارج شهر
9957 مترجم زبان انگلیسی لیسانس ترجیحا زبان 8 الی 15/30 خارج شهر
9943 کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایع 8 الی 17 خارج شهر
9662 مدیر مالی لیسانس حسابداری 8 الی 17 خارج شهر

آخرین بروز رسانی در تاریخ 1397/10/27