فرصت های شغلی آقایان
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

6467 خدمات
8الی17
سیکل قانون کار حومه شهر
6422 اپراتور دستگاه
7الی19
فنی باشد
دیپلم قانون کار حومه شهر
6306 اپراتور فنی 8الی16 ترجیحا دیپلم قانون کار حومه شهر
5613 فروشنده 8الی17 و 17الی1
حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر
6508 فنی
3شیفت 8ساعته چرخشی
آشنا به امور فنی
دیپلم قانون کار حومه شهر
6496 اپراتور تولید

8/30الی18/30

دیپلم
قانون کار
حومه شهر
6530 اپراتور تولید

6/30الی14/30 دیپلم
قانون کار
حومه شهر
6469 نگهبان
17الی8(یک شب درمیان)
2سال حداقل سیکل
قانون کار
حومه شهر
6107 اپراتور تولید
6الی 17
آشنا به جوشکاری
دیپلم قانون کار حومه شهر
3880 اپراتور تولید
3شیفت چرخشی

سیکل قانون کار
حومه شهر
6473
اپراتور تولید
7/30الی16
دیپلم
قانون کار
حومه شهر

گلرنگ
آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 21 بهمن 1394 ، 19:48
 
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری


سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

6454 کارشناس بازرگانی
8الی16

حداقل 2سال
لیسانس مدیریت بازرگانی
حداقل قانون کار
حومه شهر
6458
اپراتور دستگاه
7الی 15


حداقل فوق دیپلم مکانیک
قانون کار
حومه شهر
6297
مدیر تولید
7الی 16

ترجیحا لیسانس صنایع/مکانیک(مدرک از دانشگاه دولتی)
توافقی
حومه شهر
6425
کارشناس بازرگانی
7الی16

مسلط به زبان
لیسانس بازرگانی
توافقی
حومه شهر
6459 تضمین کیفیت
7الی 15لیسانس صنایع قانون کار
حومه شهر
6466
جوشکار آرگون
8الی17

سیکل
توافقی
حومه شهر
6431 تکنسین برق
7الی16

2سال دیپلم برق صنعتی
قانون کار
حومه شهر
5651 مترجم زبان انگلیسی 10 الی 16
مسلط به مکالمه ترجیحا لیسانس
توافقی حومه شهر
6435 حسابدار
7الی15

فوق دیپلم حسابداری
قانون کار
حومه شهر
6364
انباردار سیستمی
8الی17

3سال لیسانس
توافقی
حومه شهر
6427 کارشناس آزمایشگاه
7الی15
ترجیحا لیسانس شیمی یا صنایع غذایی
توافقی
حومه شهر
6501 کارشناس شبکه 7/30الی17/30 مسلط به ویندوزسرور و زیر ساخت شبکه حداقل لیسانس توافقی حومه شهر
6525
برنامه نویس دستگاه
8الی17


لیسانس کامپیوتر
قانون کار
حومه شهر
6470
انباردار سیستمی
8الی17حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر
6226 کنترل کیفیت
7الی 15

فوق دیپلم شیمی
قانون کار
حومه شهر
6536 راننده با ماشین(پراید وانت یا آریسان) توافقی _ _ دیپلم توافقی داخل شهر
6512 تکنسین تعمیرات و نگهداری
8الی16


دیپلم/فوق دیپلم برق یا مکانیک
توافقی
حومه شهر
6393
راننده لیفتراک
7الی14/30

_
توافقی
حومه شهر
6369
جوشکارCO2
7الی17

سیکل
ابتدا قانون کار سپس توافقی
حومه شهر
6441
کارشناس بهداشت حرفه ای
7الی17

لیسانس
توافقی حومه شهر
6372 کارشناس آزمایشگاه
7الی16
_√
لیسانس شیمی
قانون کار
حومه شهر
6250
اداری
7الی 14/30

مسلط به قوانین کار و کامپیوتر
حداقل فوق دیپلم
قانون کار حومه شهر
6472 مسئول خرید
8الی 17

مسلط به کامپیوتر
حداقل دیپلم
توافقی
حومه شهر
6526 تایپیست 8الی14
_ دیپلم
قانون کار
داخل شهر
1669 کمک حسابدار
7الی15/30

1سال لیسانس حسابداری
قانون کار
حومه شهر
6368
مونتاژکار اسکلت
7الی17


دیپلم فنی
ابتدا قانون کار سپس توافقی
حومه شهر
6417
امدادگر
24ساعت کار 48 ساعت استراحت

فوق دیپلم فوریت های پزشکی /امداد و سوانح
قانون کار
حومه شهر
6468 سنگزن 8الی17 سیکل قانون کار حومه شهر
6334
نصاب دوربین وشبکه
7/30الی 15

_ دیپلم
توافقی داخل شهر
6275
تضمین کیفیت
7 الی 15

لیسانس صنایع
توافقی
حومه شهر
6438
پلاستیک کار
8الی20

_
توافقی
حومه شهر
6465 جوشکار برق و CO2 8الی17 سیکل توافقی حومه شهر
6181 مسئول تولید
8ساعت چرخشی

لیسانس شیمی
قانون کار
حومه شهر
6294 تعمیرات و نگهداری آسانسور
توافقی
توافقی - دیپلم
قانون کار
داخل شهر
6460 تزریقکار پلاستیک
7الی 15

دیپلم قانون کار حومه شهر
5726 مهندسی نساجی 8 الی 16

- قانون کار حومه شهر
6533
کارشناس ایمنی و بهداشت
توافقی

کارشناس بهداشت
توافقی
حومه شهر
6471 پیستوله کار
8الی17
سیکل
توافقی
حومه شهر
6419 جوشکارCO2
8الی 17

سیکل قانون کار
حومه شهر
6418 بهیار
24ساعت کار 48ساعت استراحت


حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر
6456 فنی مکانیک
7الی16

2سال دیپلم/فوق دیپلم مکانیک
قانون کار
حومه شهر
6531 تاسیسات 7الی14/30
حداقل دیپلم قانون کار حومه شهر
6400 کارشناس فروش
8/30 الی 14

توافقی - لیسانس
توافقی داخل شهر
6532
جوشکار برق
7الی14/30

دیپلم
قانون کار
حومه شهر
6191 طراح سایت
توافقی
_ لیسانس کامپیوتر
قانون کار
داخل شهر
6282 فلزکار
8الی 16

آشنابه تابلو برق یا کابینت فلزی
- توافقی
حومه شهر

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 21 بهمن 1394 ، 19:51
 


sabtenam-motakhasesin

sabtenam-karjoo

منوی اصلی

 

 

 

 

 

نشانی : قم/تقاطع عمار یاسر و آذر به سمت بازار جنب بانک تجارت مرکز/ ساختمان کاریابی سازندگی
تلفن : 37724222-025
Email : info@karyabisazandegi.ir
کليه حقوق اين پايگاه متعلق به karyabisazandegi.ir مي باشد.