فرصت های شغلی استان و کشوری

فرصت های شغلی آقایان
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

5732 اپراتور تولید 7 الی 19 چرخشی - دیپلم برق یا مکانیک قانون کار حومه شهر
5613 فروشنده 8 الی 16 و 16 الی 24 چرخشی - سیکل قانون کار
حومه شهر
5250
خدمات
7 الی 16 -
سیکل
قانون کار
حومه شهر
5784 اپراتور تولید
سه شیفت چرخشی - دیپلم / فوق دیپلم متالوژی قانون کار
حومه شهر
5641
نگهبان شب
18 الی 6
سیکل
توافقی
حومه شهر
5492 اپراتور تولید
7 الی 17:30 - دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5721 اپراتور CNC
7:30 الی 16 دیپلم ریاضی یا فنی
قانون کار
حومه شهر
5774 نگهبان
6 الی 18 - دیپلم توافقی داخل شهر
5795 اپراتور تولید
هردو روز 8 ساعت چرخشی (صبح /عصر /شب/ استراحت) - دیپلم - فوق دیپلم
قانون کار
حومه شهر

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 12 شهریور 1394 ، 10:44
 
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

5797 کارشناس فروش 9 الی 13 و 17 الی 21
آشنا به سیستم های تهویه کارشناس مکانیک  /تاسیسات توافقی
داخل شهر
5812 تراشکار 8 الی 12 و 15 الی 20 - سیکل قانون کار
داخل شهر
5651 مترجم زبان انگلیسی 10 الی 16 مسلط به مکالمه ترجیحا لیسانس
توافقی حومه شهر
5672 تعمیرکار لیفتراک
8 الی 17 حداقل سیکل
توافقی
حومه شهر
5602
فنی برق و تاسیسات
7_17/30
دیپلم حداقل قانون کار حومه شهر
5166
تراشکار CNC - فرزکار
7 الی 18:30 - راهنمایی
شروع با قانون کار وبعد افزایش حقوق طبق مهارت حومه شهر
5569
کمک حسابدار 7 الی 15 - حداقل فوق دیپلم توافقی
داخل شهر
5667
بازرس کنترل کیفی
7 الی 16


حداقل دیپلم قانون کار حومه شهر
5216
کارشناس اداری - مالی 8 الی 17 حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5654
رنگ کار صنعتی
8 الی 20 ابتدایی
توافقی حومه شهر
5782 جوشکار co2
7 الی 15
ابتدایی توافقی حومه شهر
5798 الکترونیک 8 الی 16:30 دارای مهارت در ساخت دستگاه شبیه ساز لیسانس الکترونیک
قانون کار داخل شهر
5734
تراشکار
8 الی 13 و 15:30 الی 20 - - توافقی داخل شهر
5785 انباردار سیستمی
8 الی 16 دارای سابقه و مسلط به کامپیوتر و آشنا به زبان انگلیسی لیسانس مدیریت/ صنایع/ کامپیوتر توافقی
حومه شهر
5332
کارشناس ایزو
توافقی آشنا به ISO TS ز
توافقی
حومه شهر
5620
مدیر فروش توافقی - - دیپلم توافقی داخل شهر
5802 فنی برق و تاسیسات
8 ساعت چرخشی
- سیکل
توافقی داخل شهر
5679
حسابدار 8 الی 13
- - حداقل دیپلم
توافقی حومه شهر
5713
مهندس الکترونیک
سه شیفت چرخشی
آشنا به سخت افزار و برد الکتریکی
لیسانس
قانون کار حومه شهر
5645 جوشکار برق و آرگون 8 الی 20 ابتدایی قانون کار حومه شهر
5769
فنی آچار به دست
8 الی 16:30
فوق دیپلم فنی
قانون کار
حومه شهر
5771 انباردار سیستمی
8 الی 16
لیسانس
ماه اول قانون کار سپس توافقی حومه شهر
5807 مسئول فنی 6:30 الی 18:30
دیپلم توافقی حومه شهر
5814
تکنسین برق
8 الی 15 -
حداقل فوق دیپلم
توافقی داخل  شهر
5363
تراشکار نیمه ماهر
7:30 الی 17
آشنا به نقشه خوانی
دیپلم ماه اول قانون کار سپس توافقی
حومه شهر
5586
تکنسین مکانیک
8 الی 8 چرخشی

حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5666
انتظامات 12ساعت کار 24 ساعت استراحت
حداقل دیپلم توافقی
حومه شهر
4312
نیروی آزمایشگاه
7 الی 16 یا 9 الی 18 -
لیسانس شیمی
قانون کار حومه شهر
4646
راننده کاویان
توافقی
سیکل
توافقی
حومه شهر
5587
حسابدار
8 الی 16
حداقل دو سال
-
لیسانس حسابداری
حداقل قانون کار داخل شهر
5601 بازاریاب
7:30 الی 16 توانایی داشته باشد
دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5469
فنی مکانیک
7 الی 16 -
توافقی حومه شهر
5627 راننده ایسوزو
توافقی
- حداقل دیپلم توافقی حومه شهر
5738
کابینت ساز
7:30 الی 15:30

سیکل قانون کار
حومه شهر
5706 سیم پیچ
سه شیفت چرخشی
سیکل توافقی حومه شهر
5382
حسابدار 8 الی 16 آشنا به حسابداری صنعتی
لیسانس
توافقی
حومه شهر
5113
حسابدار
7:30 الی 15
4 سال - حداقل فوق دیپلم توافقی داخل شهر
5564
راننده با نیسان
7 الی 15
سیکل
حداقل قانون کار حومه شهر
5803
تکنسین مکانیک 7 الی 15
ترجیحا دیپلم - فوق دیپلم قانون کار
حومه شهر
5634
بازاریاب تلفنی
7 الی 14:30
دیپلم - فوق دیپلم توافقی حومه شهر
5634
برنامه نویس 7:30 الی 15:30 مسلط به asp.net یا c#و sql server - لیسانس کامپیوتر
توافقی داخل شهر
5661 تراشکار 7/30-17 قانون کار حومه شهر
5386 مهندس مکانیک
7 الی 16 سابقه مهم نمی باشد /مسلط به نرم افزارهای مهندسی لیسانس مکانیک (گرایش جامدات / ساخت و تولید) از دانشگاه دولتی یا پیام نور قانون کار حومه شهر
5653 بازاریاب توافقی
ترجیحا
وسیله داشته باشد

حداقل

دیپلم

توافقی داخل شهر
5659 مهندس مکانیک 7/30-17 حداقل 1سال /مسلط به نقشه کشی و اتوکد لیسانس قانون کار + پورسانت حومه شهر
5662
مهندس مکانیک 8-12/15-19 لیسانس توافقی داخل شهر
5726 مهندسی نساجی 8 الی 16
لیسانس قانون کار حومه شهر
5780 مسئول ایمنی و بهداشت 7 الی 17 لیسانس توافقی حومه شهر
5393 مهندس مکانیک
12ساعت کار 24 ساعت استراحت آشنا به ذوب
لیسانس
ماه اول قانون کار سپس توافقی حومه شهر
5634 بازاریاب 7 الی 14:30
حداقل دیپلم توافقی حومه شهر

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 12 شهریور 1394 ، 10:51
 


sabtenam-motakhasesin

sabtenam-karjoo

منوی اصلی

 

 

 

 

 

نشانی : قم/تقاطع خیابان عمار یاسر و خیابان آذر به سمت بازار جنب بانک تجارت مرکز/ ساختمان موسسه کاریابی سازندگی
تلفن : 37724222-025
Email : info@karyabisazandegi.ir
کليه حقوق اين پايگاه متعلق به karyabisazandegi.ir مي باشد.