فرصت های شغلی استان و کشوری

فرصت های شغلی آقایان
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

5263 اپراتور تولید 7:30 الی 16 ترجیحا فنی دیپلم ریاضی یا فنی قانون کار حومه شهر
5160 اپراتور تولید
7 الی 15 - - دیپلم قانون کار داخل شهر
5335 اپراتور تولید
12 ساعت ثابت - حداقل سیکل
قانون کار
حومه شهر
5306
اپراتور تولید
7 الی 15
-
ابتدایی

پایه

قانون کار

حومه شهر
5334 اپراتور تولید
7:30 الی 15:30
- ابتدایی
توافقی حومه شهر
5308
اپراتور تولید
8 الی 19/30
- - - سیکل
قانون کار
داخل شهر
5303
خدمات
8 الی 17 دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5250
خدمات
7 الی 16 -
سیکل
قانون کار
حومه شهر
5304
خدمات
8 ساعته چرخشی
ترجیحا حداقل سیکل
حداقل قانون کار
حومه شهر
5170
اپراتور تولید
8 الی 16 فنی باشد
-
سیکل
قانون کار
داخل شهر
3714
اپراتور تولید
7 الی 18
سیکل
قانون کار
حومه شهر
5196
ساده (آچار به دست)
8 الی 19 -
-
ابتدایی
شروع با 400 الی 500 هزار تومان ولی بعدا افزایش حقوق دارد. داخل شهر
4987
کارگر فضای سبز
هشت ساعت کاری
-
حداقل سیکل
توافقی
داخل شهر
5293 اپراتور تولید
7 الی 19
ترجیحا آشنا به تزریق پلاستیک - 800 الی 900
حومه شهر
5225
فروشنده
8:30 الی 14 و 16:30 الی 21 - - ابتدایی
پایه 500 الی 600 (افزایش حقوق بستگی به مهارت) داخل شهر
5091 اپراتور تولید
6 الی 14
-
دیپلم
قانون کار
حومه شهر
4337
فروشنده
توافقی
حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5205 اپراتور تولید
6 الی 14 و یا 14 الی 20 حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5190
اپراتور تولید
8 الی 20 ترجیحا
-
-
سیکل
روزمزدی داخل شهر
5305
نگهبان شب
7 الی 7 -
- - خواندن و نوشتن
توافقی
حومه شهر
2794
اپراتور دستگاه
7 الی 19 حداقل فوق دیپلم
قانون کار
حومه شهر

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 7 خرداد 1394 ، 05:53
 
فرصت های شغلی استان قم - فرصت های شغلی آقایان (رنگ قرمز فرصت های تکمیل شده و رنگ آبی فرصت های استثنایی میباشد)
ردیف

عنوان شغل

ساعت کاری

سابقه کار

بیمه

سرویس

مدرک

حقوق

محدوده

5286 انباردار
8 الی 16:30
دارای سابقه و آشنا به حسابداری حداقل دیپلم
توافقی حومه شهر
5082
تکنسین برق
8 الی 15:30
ترجیحا
-
دیپلم یا فوق دیپلم برق قانون کار
داخل شهر
5070
نگهبان چرخشی حداقل دیپلم قانون کار
حومه شهر
5239
کنترل کیفی
7 الی 15:30 لیسانس صنایع /مکانیک
ابتدا قانون کار سپس توافقی
حومه شهر
5083
تکنسین مکانیک
8 الی 15:30 ترجیحا - مسلط به برنامه کتیا و سالیدورک
-
کاردانی مکانیک قانون کار داخل شهر
5032
انباردار سیستمی
8 الی 16 سه سال
حداقل دیپلم توافقی حومه شهر
5166
تراشکار CNC - فرزکار
7 الی 18:30 - راهنمایی
شروع با قانون کار وبعد افزایش حقوق طبق مهارت حومه شهر
5235
تراشکار و فرزکار
8 الی 18 سیکل قانون کار
حومه شهر
5209
فنی آچار به دست
8 الی 20 چرخشی
ترجیحا
دیپلم و فوق دیپلم مکانیک
قانون کار حومه شهر
5216
کارشناس اداری - مالی 8 الی 17 حداقل دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5247
تکنسین مکانیک
7:30 الی 7:30 چرخشی حداقل دیپلم
توافقی حومه شهر
5210 تراشکار
7 الی 14:30 حداقل سیکل
توافقی حومه شهر
5202 مربی گردشگری سه الی چهار ساعت همه روزه بعد ازظهر و یا 8 الی 16 هرروزه آشنا به الهیات لیسانس قانون کار حومه شهر
3702
مسئول فروش 7:30 الی 17:30 دارای دوسال سابقه (آشنا به ورد و اکسل و فن بیان بالا) حداقل فوق دیپلم
شروع قانون کار بعدا توافقی می شود
حومه شهر
5219
مسئول پذیرش
16 الی 24 آشنا به کامپیوتر و ترجیحا آشنا به زبان عربی - دیپلم
700 هزار تومان
داخل شهر
5332
کارشناس ایزو
توافقی آشنا به ISO TS لیسانس
توافقی
حومه شهر
5215
برقکار صنعتی
8 الی 16 دو سال فوق دیپلم برق
قانون کار
حومه شهر
3703
مدیر تولید
7:30 الی 17:30
5 سال
حداقل دیپلم
توافقی حومه شهر
5191
پرستار
7:30 الی 15:30
لیسانس پرستاری
قانون کار
حومه شهر
4835
جوشکار  co2
7 الی 15:40
-
توافقی حومه شهر
5244
حسابدار فروش و سفارشات
8 الی 16:30 فوق دیپلم
قانون کار
حومه شهر
5249
حسابدار
7:30 الی 16:30 لیسانس
توافقی حومه شهر
3704
تضمین کیفیت 7:30 الی 17:30
دو سال
لیسانس صنایع
توافقی حومه شهر
5236
آشپز فست فود
توافقی
- توافقی حومه شهر
5221
مسئول خرید
7:30 الی 17:30 دارای دوسال سابقه (آشنا به ورد و اکسل و فن بیان بالا) حداقل دیپلم
قانون کار حومه شهر
5302
اپراتور دستگاه
8 الی 17
دیپلم/فوق دیپلم ماشین ابزار
قانون کار
حومه شهر
5228
پیک موتوری
12:30 الی 14:30 و 19 الی 22 ترجیحا (دارای موتور و گواهینامه) - سیکل
قانون کار + کلیه مزایا
داخل شهر
5246
تکنسین تاسیسات
7:30 الی 7:30 چرخشی
آشنا به دیگ بخار
سیکل
توافقی حومه شهر
5015
حسابدار
8 الی 16 یک سال
-
حداقل فوق دیپلم
قانون کار داخل شهر
4875
مسئول پذیرش
17:30 الی 21:30
ترجیحا دارای سابقه ، آشنا به ورد ،اکسل و اینترنت توافقی
-
حداقل سیکل
350000
داخل شهر
5053
کارشناس بهداشت
سه روز در هفته
حتما دارای مدرک باشد
لیسانس بهداشت حرفه ای
توافقی حومه شهر
5234
اپراتور دستگاه
8 الی 16:30
دارای مهارت فنی
حداقل فوق دیپلم قانون کار
حومه شهر
4668
انباردار سیستمی
8 الی 16 دارای سابقه و آشنا به کامپیوتر حداقل دیپلم
بدون سابقه قانون کار و برای باسابقه بیشتر از قانون کار حومه شهر
5028
جوشکار برق و co2 8 الی 17 دارای مدرک جوشکاری
ابتدایی قانون کار
حومه شهر
3708
تعمیرات و نگهداری
8 الی 16 دوسال سابقه در زمینه تعمیرات و نگهداری دستگاه حداقل دیپلم
توافقی حومه شهر
5220
برقکار
7 الی 17 آشنا به PLC
فوق دیپلم برق
قانون کار
حومه شهر
4312
نیروی آزمایشگاه
7 الی 16 یا 9 الی 18 -
لیسانس شیمی
قانون کار حومه شهر
5075
تراشکار
7:30 الی 18
ابتدایی
قانون کار + کلیه مزایا
حومه شهر
2795
مهندس پلیمر (نیروی آزمایشگاه)
7 الی 17
لیسانس مهندسی پلیمر
توافقی حومه شهر
5245 تکنسین برق
7:30 الی 7:30 چرخشی یک سال
حداقل دیپلم
توافقی حومه شهر
4969
مهندس نفت
8 الی 17 حداقل لیسانس
توافقی حومه شهر
5275 تاسیسات
8 الی 16 - سیکل
قانون کار
داخل شهر
4335
مسئول شبکه
7:30 الی 16 حداقل فوق دیپلم کامپیوتر
توافقی حومه شهر
4760
کارشناس فروش
8 الی 16 حداقل دیپلم قانون کار + کلیه مزایا + پورسانت
حومه شهر
5276
پیستوله کار
7 الی 15
-
قانون کار
حومه شهر
3746
تکنسین برق
7 الی 15 حداقل دیپلم قانون کار + کلیه مزایا + حق فنی
حومه شهر
5168
فنی در زمینه کابینت MDF 8 الی 16 یک سال سابقه - سیکل
قانون کار
داخل شهر
5282
بازاریاب
8 الی 17 - حداقل دیپلم قانون کار + پورسانت داخل شهر
4316
صندوقدار
7:30 الی 16 یا 17 الی 24
دیپلم
قانون کار حومه شهر
5233
بازاریاب
7 الی 15 ترجیحا - حداقل دیپلم
قانون کار + پورسانت داخل شهر
4971
تکنسین تاسیسات
توافقی
دارای سابقه . ترجیحا مدرک تاسیسات داشته باشد. - حداقل سیکل
توافقی حومه شهر
5224
برنامه نویس 7:30 الی 15:30 مسلط به asp.net یا c#و sql.server - لیسانس کامپیوتر
توافقی داخل شهر
4334
انباردار
هشت ساعت توافقی
یک سال
حداقل دیپلم توافقی حومه شهر
5191 مسئول ایمنی و بهداشت 8 الی 16:30 دارای سرویس (ترجیحا ساکن میدان امام) لیسانس بهداشت حرفه ای قانون کار
حومه شهر
1700
مهندس مکانیک
7 الی 16 -
لیسانس مکانیک (گرایش جامدات) از دانشگاه دولتی یا پیام نور قانون کار حومه شهر
3798
مونتاژ کار و برقکار Co2
8 الی 16 دیپلم
توافقی حومه شهر
5280
فنی دست به آچار 9 الی 17 دوره اموزشی1 الی 2 ماهه دارد
- سیکل
ابتدا 450 سپس طبق مهارت داخل شهر
2796
مونتاژ کار تابلو برق صنعتی
8 الی 16 دیپلم
توافقی حومه شهر
5071
آشپز 8 الی 16:30 حداقل سیکل
توافقی حومه شهر
4752
مسئول ایمنی و بهداشت توافقی -
لیسانس توافقی
حومه شهر
2795 حسابدار
9 الی 16 - - حداقل فوق دیپلم حسابداری
قانون کار
داخل شهر
5292 بازاریاب
توافقی
ترجیحا
-
دیپلم قانون کار + پورسانت
داخل شهر
5183
حسابدار
8 الی 16 برای یک الی دوسال سابقه(نرم افزار کاربردی پدیده) حداقل فوق دیپلم
قانون کار + کلیه مزایا حومه شهر
4982
کارشناس بهداشت
توافقی ترجیحا لیسانس بهداشت حرفه ای
قانون کار حومه شهر
4923
حسابدار
7 الی 15:30 دارای دوسال سابقه (حسابداری ساختمان کار کرده باشد و دارای رزومه کاری باشد.) -
-
کارشناسی
توافقی داخل شهر
5288 سرآشپز
توافقی
- توافقی حومه شهر
5281 حسابدار
8 الی 17 - -
لیسانس حسابداری /اقتصاد/ریاضی
قانون کار
داخل شهر

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 7 خرداد 1394 ، 08:10
 


ثبت نام متخصصین

moharam-gif

ثبت نام کارجو

moharam-gif

منوی اصلی

 

 

 

 

 

نشانی : قم/خیابان آذر/نرسیده به سه راه بازار/جنب بانک تجارت مرکز/ موسسه مشاوره شغلی و کاریابی سازندگی
تلفن : 37724222-025
Email : info@karyabisazandegi.ir
کليه حقوق اين پايگاه متعلق به karyabisazandegi.ir مي باشد.